Arsvågen i Bokn
Arsvågen i Bokn

Norconsult planlegger 13,8-milliarders-prosjekt

Norconsult leverte det laveste tilbudet og er nå innstilt til kontrakten med å planlegge og prosjektere vei, tunneler og konstruksjoner for Rogfast.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg har et samlet kommunestyre i Bokn vedtatt planprogrammet for Rogfast.

Målet er å få Rogfast behandlet i Stortinget i 2015. For å greie dette må prosjektet klare en del mål. Ett av de viktigste var planprogrambehandlingen i Bokn kommune.
- Vedtaket i kommunestyret i Bokn er veldig viktig for videre fremdrift i prosjektet, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Det politiske vedtaket i Bokn betyr at kommunen har vedtatt planprogrammet. I planprogrammet er det bestemt hvilken trasé for tunnel og vei i dagen som skal utredes og detaljreguleres. Nå er det fastslått at bare alternativ B3 på E39 mellom Laupland og Knarholmen i Bokn kommune skal konsekvensutredes. B3 var Statens vegvesens anbefaling.

Kontrakt til 85 mill. kroner

Anskaffelsesnemnda i Statens vegvesen har innstilt Norconsult til å få kontrakten med prosjektering og planlegging av ferjefri kryssing av Boknafjorden. Kontrakten med Norconsult er verd drøyt 85 mill. kroner.

 

Oppdraget omfatter planlegging og prosjektering av E39 Rogfast fra Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune.

- Norconsult hadde totalt sett det beste tilbudet, og vi er glade for å kunne skrive kontrakt med de. Vi vet de har mange og dyktige fagfolk med erfaring fra blant annet Ryfast og Eiganestunnelen, sier Espedal.

Klagefristen er ti dager, så kan kontrakten eventuelt underskrives. Norconsult sitt tilbud var nesten 15 mill. kroner billigere enn nummer to, Multiconsult.

 

Konkurransegrunnlag

Norconsult skal nå lage forprosjekt, konkurransegrunnlag (tegninger og beskrivelser), og byggeplan (arbeidstegninger og data for bygging). Arbeidet inkluderer også planlegging og prosjektering av tunnelarmen til Kvitsøy.

 

I tillegg er det snakk om planlegging og prosjektering av dagsoner i Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn. Planlegging og prosjektering av massedeponi Mekjarvik sør, på Kvitsøy, i Arsvågen og i området Knarholmen er også en del av kontrakten som er lyst ut. På Bokn er det i tillegg en opsjon på planlegging og prosjektering av kryss ved Knarholmen, kryss på Austre Bokn og noen støytiltak mellom kryssene.

Rogfast-fakta

- E39 Rogfast består av en ca. 27 km lang undersjøisk tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i Bokn.
- Tunnelen blir bygget med to løp, det vil si fire felt. Maks. stigning er fem prosent. 
- I tillegg kommer en ca. fire kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy, samt kryss og vei i dagen i de tre kommunene.
- Rogfast blir verdens lengste og dypeste (390 meter under havoverflaten) veitunnel.
- Prisen på Rogfast er beregnet til 13,8 milliarder kroner.