Nedgang for Peab

Driftresultatet er nær halvert og nettoomstningen er gått litt ned. Likevel mener konsernsjefen i Peab det har vært et godt år.

Publisert Sist oppdatert

Stabilitet, en mer kostnadseffektiv virksomhet og et bra ordregrunnlag er noe av det Peabs konsernsjef Jesper Göransson trekker frem i sin oppsummering av 2013:

- Oppsummert har 2013 vært et positivt år for Peab. Vi har stabilitet i den løpende virksomheten, og ser en økt etterspørsel etter boliger. Det omfattende tiltaksprogrammet vi har gjennomført har bidratt til at vi nå arbeider nærmere kunden og det lokale markedet. I tillegg har det resultert i en mer kostnadseffektiv virksomhet. Kombinert med stabile markedsforutsetninger drevet av økt takt på boligbyggingen, og et bra ordregrunnlag, har vi nå gode muligheter for å styrke lønnsomheten vesentlig, sier Göransson.
 
Oppsummering 2013:
  • Operativ nettoomsetning: 42.733 mill. svenske kroner (45.997 mill. svenske kroner i 2012).
  • Operativt driftsresultat: 593 mill. svenske kroner (1004 mill. svenske kroner i 2012).
  • Ordreinngang: 34.292 mill. svenske kroner (38.743 mill. svenske kroner i 2012).
  • Ordrereserven for Bygg, Anlegg og Prosjektutvikling: 28.164 mill. svenske kroner (28.056 mill. svenske kroner i 2012).