Arbeidet ble stoppet for å fokusere på sikkerhet hos NCC i alle land konsernet er.
Arbeidet ble stoppet for å fokusere på sikkerhet hos NCC i alle land konsernet er.

Northland

Publisert Sist oppdatert
    Northland Resources skulle ta store deler av regninga for oppgraderingen av jernbanestrekningen. Nå er utbetalingene stanset. Malmselskapet er nå igjennom en ny runde med økonomisk opprydding. I midten av juli fikk selskapet tillatelse til en såkalt reorganisering av distriktsretten i Luleå. En reorganisering innebærer at selskapet får anledning til å stanse alle utbetalinger til sine leverandører, mens det arbeides med å få til en ny, forsvarlig finansiering av selskapet. Utsetter I et møte med sine kreditorer i starten av august, presenterte Northland en foreløpig plan for hvordan dette skal gå til. Denne planen ga kreditorene sin støtte til. Blant de grepene Northland Resources gjør, er å utsette ferdigstillelsen av sin produksjonslinje nummer to ved gruven i Kaunisvaara. Det er denne gruven som leverer jernmalmsproduktene som skipes ut over Narvik. Dette grepet anses som å være mer nødvendig enn smertefullt, all den stund at jernmalmprisene for tiden er svært lave. Innstiller betaling I fjor gjennomførte Jernbaneverket en større oppgradering av Fagerneslinja, strekningen fra Narvik stasjon og ut til terminalen på Fagernes. Oppgraderingen var nødvendig for at jernbanelinja skulle kunne tåle belastningen fra Northlands malmtransporter. Regningen på drøye 400 millioner kroner skulle deles på av Northland og Jernbaneverket. I denne spleisen var det avtalt at Northland direkte skulle betale 231 millioner kroner i rent anleggsbidrag. I tillegg skulle selskapet forskuttere 61 millioner kroner. Betalingen fra Norhland følger en betalingsplan som selskapet allerede har begynt å betjene. Inntil nå. I et brev selskapet har skrevet til Jernbaneverket for en drøy uke siden, informerer Northland om innstilte betalinger. Dialog Det konkrete innholdet i brevet har Jernbaneverket unntatt fra offentlighet. - Det er hensynet til at Northland er et børsnotert selskap som gjør at brevet er unntatt offentlighet, sier prosjektsjef i Jernbaneverket, Stein-Hugo Steffensen, til Fremover. Han bekrefter imidlertid at Northland nå har stengt pengekrana. - Det er stans i utbetalingene til oss, akkurat som til alle andre kreditorer. - Vi har imidlertid en løpende og god dialog med Northland om den videre prosessen, så dette får nok etter hvert sin løsning - på ett eller annet vis, sier Steffensen. - Vanskelig situasjon Northlands norske styreleder, Olav Fjell, er tydelig på at den pågående rekonstruksjonen er en spesiell fase for selskapet. - Den kan ikke vare mer enn i en kort faste, sier Fjell til selskapets eget nettsted. Uttalelsen kom etter at styret i Northland nylig avholdt møte i nettopp Kaunisvaara. Olav Fjell er alt i alt fornøyd med hvordan selskapets nye strategi nå blir gjennomført. - Det er imponerende at så mye har blitt gjort på så kort tid. Olav Fjell mener at selskapet har kommet langt med å gjennomføre kostnadsbesparelser, og å tilpasse organisasjonen til et lavere inntektsnivå. -Det er en vanskelig økonomiske selskapet er i, så jeg er veldig fornøyd med hva som har blitt gjort så langt, sier Fjell. Nå er det viktig for selskapet å vise at det kan holde hva det lover. - Ved å levere en stabil produksjon på alle de nivåer vi har lovet, skaper vi tillit blant finansfolk, slik at vi kan løse den langsiktige finansieringen. - Rekonstruksjonen gir oss tid til å vise at Northland har god kontroll, og at vi jobber strategisk og systematisk for å bli bedre, sier Olav Fjell.