Sluseanlegget og dammen med alle natursteinmurer er fredet og det skal ikke gjøres synlig inngrep.
Sluseanlegget og dammen med alle natursteinmurer er fredet og det skal ikke gjøres synlig inngrep.

NCC fikk dam-oppdrag

Skal rehabilitere Hogga dam i Telemarkvassdraget.

Publisert Sist oppdatert

 

Det er Statkraft Energi som har gitt NCC oppdraget, og kontraktssummen er på over 44 millioner kroner.

Hogga dam ligger i Lunde ved øverste sluse i Telemarkskanalen. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer og det er disse konstruksjonene NCC er i gang med å tette og forsterke.

Hovedarbeidene skal utføres mens det er vinterpause i båttrafikken på Telemarkskanalen.

I anleggstiden skal det etablerers en fangdam på oppstrømsiden av eksisterende dam for å tørrlegge byggegropen. Foruten omfattende grunn- og betongarbeider skal det også utføres jetpeler, spunt-og injeksjonsarbeider.

I de senere år har NCC rehabilitert og forsterket flere dammer i de store vassdragene på Østlandet.

- Erfaringene fra tidligere damprosjekter har vi tatt med oss til Telemark, forteller prosjektleder Per Aslak Eikehaug, som allerede er i gang med arbeidene.

Prosjektet utføres i samarbeid med lokal Grunnentreprenør Tveito Maskin AS.