Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse har stor tro på styrket innsats med etableringen av nye Junkerdalen Tollstasjon.
Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse har stor tro på styrket innsats med etableringen av nye Junkerdalen Tollstasjon.

Nå skal synderne tas i Junkerdalen

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse fremhever utviklingen i Junkerdalen som et stort lyspunkt innen norsk tollvesen.

Publisert Sist oppdatert

- Skal vi fortsatt toppe verdensrangeringen i logistikk-kvalitet i Verdensbankens logistikkundersøkelse blant verdens tollmyndigheter, må vi ha orden på grensepasseringene ved riksgrensen i Junkerdalen, understreket toll- og avgiftsdirektøren på Tolldagen 2014 denne uken.

Bjørn Røse forteller at Statsbygg har startet arbeidet med å bygge nye Junkerdalen Tollstasjon, og som vil stå ferdig i oktober neste år.

Ting tar tid

Junkerdalen Tollstasjon har lenge hatt behov for både ansiktsløfting og økte fasciliteter.
Junkerdalen Tollstasjon har lenge hatt behov for både ansiktsløfting og økte fasciliteter.

- Det har tatt tid, men nå er det kommet til enighet med reindriften gjennom møter med Fylkesmannens avdeling for reindrift, kommunen og toll og avgiftsdirektoratet, sier Røse.

Tollvesenet har jobbet med å få bevilget penger til ny tollstasjon siden 2006. I 2009 ble det avsatt 10 millioner kroner på statsbudsjettet til ny tollstasjon nærmere grensen mot Sverige. Men planene førte til at reindriften fremmet innsigelse.

Tollstedet ligger øverst i Junkerdalen/Graddis i Nordland på grensen mot Sverige.

Nærmere riksgrensen

Eksisterende tollsted ligger ca. 10 km fra grensen. Det nye tollstedet er nærmere grensen med arealer for oppstilling av vogntog, tilstrekkelig antall kontorer og gode kontrollfasiliteter med blant annet en stor kontrollhall.

Ryddes av veien‪‪

Nye Junkerdalen Tollsted er et viktig ledd i Tollvesenets økte innsats og kontrollaktivitet for å rydde godstransportsynderne av veien.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse understreket den store fisketransportaktiviteten i Nord-Norge. Tungtransporten utgjør rundt 20% av trafikken på hovedveinettet i landsdelen, om lag dobbelt så høy andel som for resten av landet.