Gjermundshaug Maskin er klare for å jobbe fjernstyrt i Kristiansand.
Gjermundshaug Maskin er klare for å jobbe fjernstyrt i Kristiansand.

Nå kommer et nytt fjernstyrt oppdrag

Arbeidene Gjermundshaug Anlegg AS har utført på forsvarets gamle skytefelt på Hjerkinn i Oppland er velkjent i Norge. Nå er et nytt «skarpt oppdrag» lagt ut på anbud fra Forsvarsbygg Skifte Eiendom.

Publisert Sist oppdatert

Denne gangen er det gamle eksplosiver i skytefeltene rundt Gimlemoen i Kristiansand som skal fjernes.

Forsvarsbygg Skifte Eiendom skal avhende Gimlemoen skyte- og øvingsfelt (SØF) i Kristiansand kommune i Vest-Agder. Gimlemoen SØF ligger rett nord for Kristiansand sentrum, og utgjør totalt 7083 daa og er eid av Staten v/Forsvarsdepartementet.

Feltet har bestått av flere ulike typer skytebaner, og har blitt benyttet av både Forsvaret og sivile aktører. Feltet ble sist brukt av Forsvaret i 1995, men sivilt skytterlag har benyttet en av banene i feltet til leirdueskyting frem til 2003.

Gjermundshaug leverer tilbud

Tilbudsåpning på oppdraget er satt til 18. mars klokken 12.00. Tilbud kan levers helt frem til tilbudsåpningen. På doffin.no opplyses det at tildelingskriteriet er laveste pris, men det er antakelig også et sikkerhetsaspekt i fjerningen de potensielt eksplosive massene i området. For det bør nok benyttes fjernstyrte maskiner:

- Jeg ville i alle fall aldri sende mine folk inn et slikt område, med fare for bombekastergranater. Risikoen er for stor, sier entreprenør Jan Inge Gjermundshaug i Alvdal til NRK.

Gjermundshaug, som er blant dem i Norge som kan mest om fjernstyrt anleggskjøring i Norge, har funnet frem kalkulatoren og skal levere tilbud:

- Denne jobben har vi ventet på, ja, sier Gjermundshaug til rikskringkastingen.

Sommerjobb

Til sammen skal ca. 12.800 m 3 masse fjernes. Planlagt startdato for jobben er 22. april 2014. Etter planen skal arbeidene være sluttført 19. september 2014.