Mobilkraner slipper krav om vinterdekk

Mobilkraner, traktorer og motorredskap med tillatt totalvekt over 3500 kg er unntatt fra regelen om vinterdekk fra 15. november til 31. mars.

Publisert Sist oppdatert

Vegdirektoratet fastsatte 30. august 2013 nye krav til dekkutrustning for tunge kjøretøy. Disse innebærer blant annet at «motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg skal ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars».

Formålet med endringen i bestemmelsene var, ifølge Vegdirektoratet, å kreve slike dekk på busser og lastebiler som går i person- og godstransport.

Nå har direktoratet innsett at det er flere motorkjøretøy enn disse over 3500 kg, og går derfor ut med en generell dispensasjon fra forskriftens bestemmelser for mobilkraner, traktorer og motorredskap. I mange tilfeller finnes ikke godkjente vinterdekk til disse kjøretøyene. De vil følgelig ikke kunne kjøres lovlig på offentlig vei etter 15. november i år uten den generelle dispensasjonen.

Andre motorvogner der det ikke finnes godkjente vinterdekk på markedet enn de som er nevnt over, må søke om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle.

For alle motorvogner over 3500 kg gjelder uansett det gnerelle kravet om at kjøretøyet må være sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til føret med pigger, kjetting eller lignende.