Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Mesta lavest på driftskontrakt

Torsdag 23. januar kl. 13:00, åpnet Statens vegvesen fire tilbud på driftskontrakt for Kristiansand-området. Det var Mesta som hadde det laveste tilbudet.

Publisert Sist oppdatert
Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av riksveier, fylkesveier, og gang- og sykkelveier langs disse. Kristiansand-området regnes i dette tilfellet fra fylkesgrensen til Aust-Agder i øst og frem til Marnardal i vest.

Disse tilbudene kom inn:
Mesta 297 547 470,-
Veidekke 299 844 568,27
Risa AS 342 301 714,-
NCC 368 779 367,05
 
- Vi er fornøyd med å ha fått såpass stor interesse for driftskontrakten. Tilbudene skal nå kontrollregnes før vi velger en av entreprenørene, sier Tor Alf Høye, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Vest-Agder.

NCC har driften nå

Oppstart på kontrakten er 1. september i år, og den skal gjelde til og med 31. august 2019.
- Frem til 31. august 2014 er det NCC som har kontrakt på dette området, og da har de hatt den i fem år, forteller Høye.
Veinettet som omfattes av oppdraget består av 750 km vei totalt, fordelt på:
• 132 km riksvei
• 42 km (riks) gang- og sykkelvei
• 524 km fylkesvei i Vest-Agder(+10 km i Aust-Agder)
• 53 km (fylkes)gang- og sykkelvei
 
Trafikken på veinettet varierer fra ca. 100 kjøretøy til ca. 40 000 kjøretøy pr. døgn, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,5 %.