Fra Mesta skal disse to følge opp betongarbeidet ved Sande: Prosjektsjef Arne Nes(t.v) og distriktssjef i Fjordane, Dagfinn Brotnow(til høgre). I midten står prosjektleder for E39 Lavik-Skei, Svein Reidar Dale.
Fra Mesta skal disse to følge opp betongarbeidet ved Sande: Prosjektsjef Arne Nes(t.v) og distriktssjef i Fjordane, Dagfinn Brotnow(til høgre). I midten står prosjektleder for E39 Lavik-Skei, Svein Reidar Dale.

Mesta med E39-kontrakt

Statens vegvesen har signert kontrakt med Mesta AS på betongarbeidet på nye E39 ved Sande. Kontrakten inneholder blant annet ei bru over elven Gaula.

Publisert Sist oppdatert

Betongarbeidet er en del av prosjektet E39 Lavik-Skei, på parsellen Birkeland-Sande nord i Gaular kommune.

Må ta hensyn til laksen

Kontrakten inneholder også en undergang for fylkesvei 610, og en rundkjøring på samme fylkesvei for å sikre adkomst til E39. Kontrakten, som ble signert fredag 18. oktober, har en verdi på 71 mill. kroner.

- Arbeidet skal starte 4.november i år, og kontrakten skal være avsluttet innen 30.september 2014, sier Svein Reidar Dale, prosjektleder i Statens vegvesen.

Den største oppgaven i betongkontrakten, er brua over lakseelven Gaula.

- Med hensyn til laksen er vinter og vår rett årstid å bygge, fordi laksen nå har vært oppe i elven og gytt. Arbeidet skal også skje i elvekanten, og ikke i selve elven, understreker Dale.

Ved bygging på fylkesvei 610, må man legge om veien. Det vil ikke bli stengninger, og trafikken skal ikke bli hindret i særlig grad.

Storkontrakt lyses ut i desember

Resten av veiarbeidet på Sande-Birkeland nord skal utføres i en storkontrakt sammen med parsellen Dregebø-Grytås, som ligger litt lenger sør. Denne kontrakten vil inneholde 9 km vei og 1 km tunnel. Dette arbeidet skal lyses ut i første halvdel av desember, med oppstart i mars 2014.

- Fordelen med å gjøre ferdig betongarbeidet ved Sande, er at man på deler av neste enterprise kan benytte seg av den nye brua, og slipper så mye anleggstrafikk gjennom Sande sentrum, sier Dale.

Parsellene E39 Birkeland-Sande nord og Dregebø -Grytås skal stå ferdig i 2016.