Bygget på svarene i den halvårlige undersøkelse hos medlemsbedriftene i MEF har sjeføkonom Stein Gunnes i løpet av et halvt år beveget seg fra et varsku om dommedagsprofeti til å presentere en lysende situasjonsrapport.
Bygget på svarene i den halvårlige undersøkelse hos medlemsbedriftene i MEF har sjeføkonom Stein Gunnes i løpet av et halvt år beveget seg fra et varsku om dommedagsprofeti til å presentere en lysende situasjonsrapport.

MEFs konjunkturbarometer: Fra dommedag til optimisme

  - Jeg innrømmer at det er adskillig hyggeligere å presentere en situasjonsrapport hvor medlemmene uttrykker stor optimisme, i motsetning til de dystre tallene vi la frem for et halvt år siden på vår fakta- og analysedag.

Publisert Sist oppdatert

Sjeføkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har all grunn til å smile etter at han presenterte resultatet av den halvårlige forventningsundersøkelsen tirsdag 4. juni i MEF-huset. Hele 75% av 548 av medlemsbedrifter som deltok i undersøkelsen, betegner ordrereserven i kommende halvår som «god». Svarbedriftene utgjør ca. 1/3 av den totale medlemsmassen i MEF.

Historisk høye forventninger

Plansjen viser rekordhøy ordrereserve kommende halvår.
Plansjen viser rekordhøy ordrereserve kommende halvår.

- Dette er historisk høye tall i MEFs konjunkturbarometer for medlemmenes optimisme både når det gjelder aktivitetsnivå og ansettelsesplaner, sier Gunnes. - 21% av medlemmene har planer om nyansettelser kommende halvår, og dette står i stor kontrast til kun 7% ifjor høst. I tillegg svarte over 20% da at de vurderte oppsigelser eller permittering mot kun 4% nå.

- Det er en kjent sak at vurderingene kan variere fra høsten til våren, men vi vet nå at omsetningstallene i anleggsbransjen var rekordhøye i 2013, påpeker Gunnes og viser til tallene fra SSB. Der viser det seg at arbeidsområdene inne vei og jernbane hadde en samlet omsetning på 73,6 milliarder kroner, eller en økning på 5,3 milliarder kroner (7,8%) fra 2012.

Fokusering på utdanningskapasitet

Den høye aktiviteten i anleggsbransjen og store, kommende infrastrukturprosjekter, vil kreve at det fokuseres mer på rekruttering innen fagutdannelse, mener MEF.

I motsetning til andre fag har populariteten i anleggsfaget økt de senere årene. MEF konstaterer at det er få skoleplasser i forhold til antall søkere og næringslivets behov.

Resultatet er at 36% av søkerne ikke kommer inn på førstevalget sitt i 2014, og det er en oppgang fra 28% i 2013, heter det i konjunkturrapporten.