MEF er redd besparelsene ikke kommer og at mange veier fortsatt mangler nødvendig vedlikehold om noen år.
MEF er redd besparelsene ikke kommer og at mange veier fortsatt mangler nødvendig vedlikehold om noen år.

MEF: - Uforutsigbart veivedlikehold

Statens vegvesen har presentert Handlingsprogram 2014-2017. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er kritisk til at satsingen på veivedlikehold gjøres avhengig av interne besparelser hos myndighetene.

Publisert Sist oppdatert
Handlingsprogrammet er en del av statens plan for gjennomføring av Nasjonal transportplan 2014-2023. De kommende fire årene skal det brukes LES OGSÅ: Starter opp 34 store veiprosjekt. MEF er tilfreds med den overordnede satsingen, men setter spørsmålstegn ved innsatsen rettet mot å stanse forfallet på det offentlige veinettet.
 

Det legges i handlingsprogrammet opp til at veksten i forfallet på veinettet vil stoppe tidlig i perioden 2014-2023. Penger fra intern effektivisering (minst 10 til 15 prosent)  skal brukes til å styrke vedlikeholdet på veiene.
 

- Vi er selvsagt ikke negative til at Statens vegvesen effektiviserer, men erfaringsmessig vet vi at slikt arbeid er krevende og at det kan være vanskelig å forutse når besparelsene kommer. Vi mener derfor det er svært uheldig at et såpass viktig område som vedlikehold gis så uforutsigbare rammer som presentert i handlingsprogrammet, ved at det knyttes til interne besparelser på denne måten. Vedlikehold har i lang tid vært en salderingspost på de offentlige budsjettene, noe som har resultert i det store behovet vi ser i dag, sier Stein Gunnes sjeføkonom i MEF.
 

Besparelsene må dokumenteres

MEF har i lang tid vært opptatt av det de mener er manglende satsing på vedlikehold av det offentlige veinettet. Statens vegvesen anslår at det vil koste 76-122 milliarder kroner å innhente forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på riks- og fylkesveiene.

I handlingsprogrammet anslås det at effektiviseringstiltakene vil gi besparelser på to milliarder kroner de kommende fire årene, der 100 millioner kroner er estimert å komme i løpet av 2014. I handlingsprogrammet konstateres det at midlene til vedlikehold ikke vil dekke behovet de første årene, og forfallet vil øke:

- Skal veibrukere og anleggsbransjen ha tiltro til målsettingen om å stanse forfallet er det viktig at Statens vegvesen fortløpende rapporterer effekten av besparelsestiltakene, og dokumenterer hvor mye som kanaliseres inn til vedlikehold, sier Gunnes.