Broen bygges 200 meter nedenfor den eksisterende broen ved Elvenes, der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden.
Broen bygges 200 meter nedenfor den eksisterende broen ved Elvenes, der Pasvikelva renner ut i Bøkfjorden.

Lokalt selskap lavest på Bøkfjordbrua

Konkurrerer om å bygge Finnmarks største bro på flere tiår.

Publisert Sist oppdatert

 

Finnmarks-firmaet HAK entreprenør AS har levert det laveste tilbudet på bygging av Bøkfjordbrua på E105 mellom Kirkenes og Russland.

Tilbudet fra HAK er på 117.793.991 kroner. Skanska Norge AS leverte et tilbud på 128.731.923,- mens Veidekkes tilbud var på 133.545.112,-.

At det bare var tre tilbydere var en liten skuffelse for byggherren Statens vegvesen.

- Med bakgrunn i den store interessen fra entreprenørene på forhånd, er jeg kanskje litt skuffet over at ikke enda flere leverte anbud. Jeg er også overrasket over at ikke noen utenlandske firma meldte seg, sier Kaare Ramberg.

Han er imidlertid positivt overrasket over at et lokalt firma har levert det laveste tilbudet.

Tilbudene skal nå kvalitetssikres og kontrollregnes før det inngås kontrakt. Anleggsarbeidet forventes å starte i månedsskiftet oktober/november. Broen skal etter planen være ferdig høsten 2016.

Bøkfjordbrua er den største broen som bygges i Øst-Finnmark på flere tiår. Den totale lengden blir på 284 meter,  med et hovedspenn på 120 meter. Broen er en buebro, det vil si at brukonstruksjonen henger i buen.

Broen over Bøkfjorden er en del av omleggingen og opprustingen av den ti kilometer lange strekningen mellom E6 ved Hesseng utenfor Kirkenes til riksgrensen på Storskog. De totale kostnadene for hele prosjektet er beregnet til 550 millioner kroner. Strekningen nærmest riksgrensen ble ferdigstilt i 2013, mens Veidekke Entreprenør AS nettopp har startet veg- og tunnelarbeidet på strekningen mellom Hesseng og Elvenes.