Lemminkäinen Norge omorganiserer

Selskapet er fra nyttår organisert i divisjonene asfalt, pukk og grus, veidrift og anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Hans Jørgen Sundby blir divisjonsdirektør for asfalt, pukk og grus, Frank R. Mathillas blir divisjonsdirektør for veidrift og Hans Olav Storkås blir ny divisjonsdirektør anlegg.

- Med ny divisjonsstruktur fra 1. januar 2014 samles spisskompetanse og fagmiljø innen de tre forretningsområdene. Den nye organisasjonsmodellen er tilpasset fremtidige satsingsområder for Lemminkäinen. Vi skal bli et solid entreprenørselskap innen alle tre divisjonene, og jeg er glad for at vi har fått en kompetent og erfaren ledergruppe på plass med tydelige ansvarsområder, sier Jan Øyri, adm. direktør i Lemminkäinen Norge.

- Effektiv drift og rett kvalitet

Hans Jørgen Sundby kommer fra stillingen som direktør for Region Øst, og har klare ambisjoner for den nye asfalt, pukk og grus-divisjonen:

- I 2014 skal vi vinne lønnsomme kontrakter og levere produkter med rett kvalitet i kombinasjon med effektiv drift og god økonomistyring. Ved å rendyrke fagområdene blir det enklere å løfte frem beste praksis og sikre økt kvalitet både i prosesser og produkter. Jeg mener strukturert og målrettet kompetanseutvikling er nødvendig for å lykkes. Det er menneskene i organisasjonen som representerer konkurransekraften, sier Sundby.

Veidrift fra region til divisjon

Veidrift har tidligere vært en del av Lemminkäinens regionstruktur, men blir nå løftet frem i en egen divisjon som omfatter Veidrift Tromsø, Veidrift Arendal Indre, Veidrift Dalane og Veidrift Nordhordland. Veidriftsdivisjonen ledes av tidligere direktør for Region Nord, Frank R. Mathillas, som har klare mål for posisjonering av den nye divisjonen.

- Vi har store muligheter for å lykkes. Det er viktig å få samlet veidrift i en egen divisjon for å øke fokus og oppmerksomhet på forretningsområdet. Ved å samle miljøet og kompetansen vil vi styrke samarbeid og erfaringsutveksling. Vi skal posisjonere oss for, regne på og vinne nye kontrakter i regioner og på steder som passer til vår portefølje, sier Mathillas.

Anlegg tas inn i morselskapet

Anlegg var tidligere et selvstendig selskap under Lemminkäinen-paraplyen, men er nå lagt inn som en egen anleggsdivisjon. Hans Olav Storkås vil fortsette som leder av denne divisjonen, og blir i tillegg viseadm. direktør i Lemminkäinen Norge.