Rolf Sverre Asp (t.v.) og Harald Bergh i Oslo Economics tilbakeviser kritikken over rapporten.
Rolf Sverre Asp (t.v.) og Harald Bergh i Oslo Economics tilbakeviser kritikken over rapporten.

Kritisk til mangelfull veirapport

Statssekretær John-Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet mener rapporten som belyser trasévalget for fjellovergangene øst-vest ikke har stor nok verdi til at den kan vektlegges i departementet.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten som Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har bestilt fra Oslo Economics skal ha flere feilkilder i sitt tallmateriale.

Rapporten som ble presentert på OFVs nasjonale veikonferanse i Bergen nylig belyser hvilke fjelloverganger mellom Bergen og Oslo som er de mest samfunnsnyttige.

- Samfunnsøkonomisk er rapporten nyttig. Men den har ikke tatt høyde for utbygginger og utbedringer som er gjort eller som vi vet snart skal komme. Det være seg Hardangerbrua og Sokna-Ørgenvika. Det er en ærlig sak at Oslo Economics ikke har tatt høyde for disse, men det medfører likevel at rapporten har mindre verdi, sier statssekretæren til AT.no.

Han mener at rapporten ikke kan brukes til å vurdere hvilke veier det skal satses på mellom øst og vest. Aarseth er også klar på at med så store mangler vil den ikke bli særlig vektlagt i Samferdselsdepartementet.

Ifølge rapporten er fjellovergangen på fylkesvei 50 200 meter høyere enn det den faktisk er, og strekningen Aurland-Hol skal være 94 km. Ifølge Statens vegvesen er strekningen 36,5 km.

Foruten flere mangler er rapporten fra Oslo Economics også utdatert, da den er basert på en åtte år gammel rapport fra Statens vegvesen.

- Rapporten de har brukt laget vi i 2006, og har gått ut på dato. Det kan ha skjedd store endringer på disse årene. Derfor skal vi nå i gang med en ny og oppdatert rapport, sier sjefsingeniør i Statens vegvesen, Solveig Hovda til Hallingdølen.

Hun ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten fra Economics.

Leder i Hol Frp, Kjell-Gunnar Haugen, forteller til A&T at rapporten ikke er verd papiret den er skrevet på.

- Når det er feil i utregninger, blir det også feil i andre enden av regnestykket, sier Haugen.

Det at den er basert på en åtte år gammel rapport fra Statens vegvesen mener Haugen er særdeles useriøst.

- Når det dreier seg om så mange milliarder kroner er det viktig med tallmateriale som stemmer, understreker Haugen.

- Dette er beskyldninger som ikke er i tråd med virkeligheten. Det har dessverre sneket seg inn en trykkfeil i rapporten knyttet til lengden på fjellovergangen på Fv 50 Hol-Aurland, men den har ingen betydning for våre beregninger av samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av en raskere, kortere og bedre vei mellom Østlandet og Vestlandet, sier Rolf Sverre Asp i Oslo Economics til A&T.

- Til tross for noen mangler viser rapporten med tydelighet det OFV har hevdet lenge: At nasjonal transportpolitikk bør satse på én hovedtrasé mellom øst og vest, og kanalisere mest mulig investeringsmidler til denne og bygge ut fra byregionene, sier Vilrid Femoen, næringspolitisk direktør i OFV.

- Beregningene synliggjør at den samfunnsøkonomiske gevinsten øker med kortere trasé og bedre veistandard, og ved økt trafikk og en voksende andel tungtrafikk. OFV er overbevist om at selv når gevinsten av ny hovedvei mellom øst og vest balanseres opp mot blant annet utbyggingskostnader og klimaregnskap, vil dette være lønnsomt for Norge, sier Femoen.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen hilser OFV-rapporten og innspillene om ny veiforbindelse mellom øst-vest velkommen. Gustavsen sier at rapporten er nyttig og bra, men han ønsker ikke å kommentere enkeltheter. Dette fordi Statens vegvesen selv er i gang med å utrede de forskjellige alternativene for forbindelsene mellom øst og vest, et arbeid som skal være ferdig til høsten.

- Vi tar innspillene fra OFV med oss inn i dette arbeidet, sier veidirektøren.