Kommunestyre-vedtak gir forsinket ny E6

- Dette betyr en vesentlig utsettelse av den pågående reguleringsprosessen, sier regionveisjef.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret i Ringebu vil ha ny E6 trasé som flomvern sør for Ringebu sentrum.

I et kommunestyremøte tirsdag 17. juni fattet de vedtak om at E6 skal legges ut mot Lågen. Dermed kan deler av E6-traseen som kommunestyret vedtok i 2012, bli endret.

I det nye vedtaket heter det at Ringebu kommune vedtar at det skal startes en reguleringsprosess for E6 Elstad-Frya, der E6 sør for Våla reguleres i tråd med alternativ 1.1 (bildet over). Reguleringsarbeidet skal gå parallelt med pågående regulering (alternativ 1.3.) i tråd med vedtatt planprogram for reguleringsplanen Elstad-Frya.

I vedtaket står det videre å lese at dette ikke berører vedtatte planer nord for Våla.

- Vi kan først ta stilling til vedtaket når vi har fått det formelt fra administrasjonen i Ringebu kommune, sier Per Morten Lund, regionveisjef i Statens vegvesen Region øst.

- Det er åpenbart at det betyr en vesentlig utsettelse av den pågående reguleringsprosessen. Vi må innstille den formelle planleggingen av Elstad-Frya, inkludert opptrekksarm fra E6 inn til Ringebu sentrum og arbeidet med grunnerverv, inntil vi har trygghet om videre prosess. Vi håper dette ikke tar for lang tid, sier regionveisjefen.