Jevn konkurranse om veien til Russland

Tre entreprenører vil bygge vei og tunnel på E105 mellom Hesseng og Elvenes i Sør-Varanger, og tilbudene er usedvanlig jevne.

Publisert Sist oppdatert

Ved anbudsfristens utløp i dag ble det klart at Veidekke Entreprenør AS hadde det laveste tilbudet på 268.971.523 kroner. De to andre tilbyderne er Hæhre Entreprenør AS med 272.617.025 kroner og Lemmikainen Norge AS med 277.214.918 kroner.

Sensasjonelt

Vei, tunnel og bru

Den øvrige delen av strekningen er opprusting av eksisterende vei, der det også skal bygges gang- og sykkelvei. I tillegg skal det bygges en helt ny bru over Bøkfjorden. Anbudet for dette prosjektet vil bli lyst ut med det første. Den nye brua får et hovedspenn på 284 meter. Arbeidet skal være ferdigstilt i september 2016.

Veien til Russland

Den første delen av strekningen, mellom Elvenes bru og frem til Storskog ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2013. Den siste 500 meterne mot grensa gjenstår imidlertid, i påvente av reguleringsplanarbeidet i tilknytning til den nye grensestasjonen.