Slik vil det bli på Kvam etter at E6-utbyggingen er ferdig.
Slik vil det bli på Kvam etter at E6-utbyggingen er ferdig.

Implenia slo Veidekke på målstreken

Veidekke hadde lavest tilbud, men fikk mindre fratrekk for planlagt gjennomføring enn Implenia/K.A. Aurstad som ble lavest etter fratrekket.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har tildelt byggingen av E6 Vinstra-Sjoa til Implenia/K.A. Aurstad. Byggingen av E6 på denne strekningen starter i månedsskiftet januar/februar.

LES OGSÅ: Mange er interessert i milliardkontraktStatens vegvesen mottok totalt tre tilbud på byggingen av ny E6 mellom Vinstra og Sjoa. Fratrekket i konvolutt 1 er skjønnsmessig fratrekk fortatt av Statens vegvesen etter hvordan tilbyderne har beskrevet gjennomføringen av prosjektet:

 K  Konvolutt 1
NOK
T  Konvolutt 2
NOK  
Vektet verdi V=T+K
NOK
AF Gruppen Norge AS -90 000 000 1 859 364 844 1 769 364 844
Implenia / K.A. Aurstad  -102 500 000 1 595 536 753 1 493 036 753
Veidekke Entreprenør AS -69 500 000 1 574 224 467 1 504 724 467


På oppdrag for Statens vegvesen skal det bygges:

- 16 km E6. Veien får to felt med midtdeler og strekninger med forbikjøringsfelt.
- 12 km lokalveier.
- 2 km gang- og sykkelvei.
- 29 konstruksjoner herav 13 bruer, sju underganger og en viltpassasje.
- Totalt skal ca. 1.650.000 m³ med jord, ca. 300.000 m³ fjell i dagen og ca. 350.000 m³  fjell fra tunnel flyttes i løpet av byggeperioden.

Entreprenøren ble underrettet om tildelingen av byggeoppdraget den 11. desember. Kontrakten vil bli undertegnet etter klagefristen har gått ut den 23. desember.

Etter kontraktsinngåelse vil det være en samhandling på tre uker før anleggsarbeidene ute i marka kan starte. Det vil derfor pågå byggearbeider mellom Vinstra og Sjoa i perioden fra 2014 til høsten 2016.

- Vi gleder oss til å bli kjent med Implenia og K.A. Aurstad og ser frem til et godt samarbeid i gjennomføringen av utbyggingen. Vi skal nå planlegge en intensiv og omfattende samhandlingsprosess der vi skal legge det gode grunnlaget for årene fremover, sier prosjektleder Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.