Sikten er viktig, og dette vogntoget fikk ikke kjøre videre før juggelet i frontruta var fjernet.
Sikten er viktig, og dette vogntoget fikk ikke kjøre videre før juggelet i frontruta var fjernet.

Ikke sånn, men sånn

Dingeldangel i frontruta er ikke populært hos Vegvesenets kontrollører.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har de siste dagene hatt tungbilkontroller på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon i Rogaland, med fokus på dokumentkontroll, teknisk kontroll, kjøre- og hviletidskontroll, kabotasjekjøring, lastsikring, ADR (farlig gods) og vektkontroll.

Slitte dekk ble også avdekket.
Slitte dekk ble også avdekket.

Den tekniske kontrollen avdekket 25 tekniske feil, blant annet defekt ABS, lys, siltte dekk og dårlig sikt.

Feilene ble fikset på kontrollplassen eller det ble gitt kontrollseddel / mangellapp med frist for utbedring av feil.

Fem sjåfører hadde mindre brudd på pauser og døgnhvil. Tre hadde også mindre brudd på ukehvil, noe som resulterte i advarsel.

ADR-kontroll og kontrollen av kabotasjekjøring viste ingen brudd i forhold til regelverket.

Totalt ble 85 kjøretøy vektkontrollert, 2 hadde overlast og fikk overlast gebyr.