Håvard Amundsen, prosjektsjef i Region Øst i Implenia Norge, feirer kontrakten. Amundsen er ansvarlig for spor- og jernbanetekniske tjenester.
Håvard Amundsen, prosjektsjef i Region Øst i Implenia Norge, feirer kontrakten. Amundsen er ansvarlig for spor- og jernbanetekniske tjenester.

Implenia bygger bane

Implenia utbedrer strekningen mellom Bråten og Ljabru på Ekeberg-banen. Kontrakten for trikkeprosjektet er signert med Sporveien Oslo AS.

Publisert Sist oppdatert

Implenia har signert kontrakten fra Sporveien Oslo for spor- og underbygningsarbeider på strekningen mellom Bråten og Ljabru på Ekebergbanen i Oslo. Tildelingskriteriene besto 80 % av pris og 20 % på gjennomføringsevne, blant annet arbeidsmetodikk og framdriftsplan. Implenia ble prekvalifisert for dette prosjektet i november 2013 og leverte anbudet 7. januar 2014.

Entreprisen omfatter spor- og underbygningsarbeider på strekningen Bråten til Ljabru, ny holdeplass og trikkebru på Sæter og henstillingsspor på Ljabru. Den eksisterende trikkebrua på Sæter som går over Nordstrandveien har kun enkeltspor og sinker trikketrafikken over Ekeberg og Nordstrand til Ljabru. Denne brua skal rives og erstattes med ny bru med dobbeltspor. For å gjøre plass til dobbeltspor skal også det gamle stasjonsbygget på Sæter rives.

Tilbudssummen er på 63,4 millioner kroner og arbeidene vil starte opp i mars 2014, med planlagt ferdigstillelse av hovedarbeidene i oktober 2014.