Ikea betaler for E6-rundkjøring

Selskapet gjør det for å få rundkjøringen raskere på plass ved et kommende Ikea-varehus.

Publisert Sist oppdatert

- Ikea AS får adgang til å forskuttere utgifter til utbygging og trafikksikkerhetstiltak i et veikryssområde på E6 og fylkesvei 58 i Nydal i Ringsaker kommune i Hedmark. Arbeidene skal føre til at trafikken til og fra det kommende Ikea-varehuset ved Nydal kan skje på en sikker og effektiv måte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet godkjenner departementet en avtale mellom Ikea og Statens vegvesen om forskuttering av utgifter til utbygging og tiltak i kryssområdet. Utgiftene er beregnet til 58 mill. kroner.

Arbeidene skal settes i gang våren 2014, med sikte på at de skal være ferdig før den planlagte åpningen av det nye varehuset sent i 2014 eller tidlig i 2015.

Det forskutterte beløpet vil bli betalt tilbake til Ikea når Stortinget vedtar den kommende utbygging og finansiering av E6-prosjektet Kolomoen - Brumunddal. Tilbakebetalingen vil skje uten kompensasjon for prisstigning og renter på eventuelle lån.