Frem mot jul skal en strekning på rundt tre kilometer renskes for skog, for å gi plass til ny vei.
Frem mot jul skal en strekning på rundt tre kilometer renskes for skog, for å gi plass til ny vei.

Hæhre rydder skog i nord

Skogen ryddes for å gi plass til en ny og tryggere E6 ved Kråkmo i Hamarøy kommune, Nordland.

Publisert Sist oppdatert

 

Hæhre Enteprenør AS er godt i gang med rydding av skog på en strekning på ca. 3 km. Det jobbes fra seks om morgenen til seks om kvelden, fra mandag til og med lørdag.

- Hele traseen skal etter planen være ferdig skoget innen jul. Nå arbeider vi med å bygge anleggsvei i traseen der nye E6 skal gå, og en anleggsvei opp til der vi skal starte med tunnelen. Vi begynner etter planen med selve tunnelen ved årsskiftet, sier byggeleder Frode Nymo.

Over 5 km ny vei

Dagens E6 i området er svingete, med mange bratte bakker, og fremstår som en flaskehals for tungtransporten på vinterstid. Nå bygges ny vei for å gjøre strekningen tryggere, med bedre fremkommelighet og større forutsigbarhet.

Prosjektet strekker seg fra Femtvasslia i sør til kraftstasjonen ved Kråkmo i nord. Her bygges i alt 5,1 km ny vei, inkludert en tunnel på 500 meter. Den nye veien vil bli koblet på eksisterende E6 ved Kvannelva i Femtvasslia i sør, og ved kraftstasjonen ved Kråkmovannet i nord. Det skal også bli ny bru over Femtvasselva.

Den nye veien skal etter planen stå ferdig høsten 2015.

Tidvis stenging av vei

Det meste av arbeidet foregår utenfor eksisterende E6, så trafikanter vil i liten grad bli berørt. Det vil imidlertid være noe anleggstrafikk i området. I forbindelse med sprengningsarbeid må veien stenges i korte perioder.