Hæhre Entreprenør AS har startet arbeidet med å rydde frem området der tunnelforskjæringen skal sprenges ut.
Hæhre Entreprenør AS har startet arbeidet med å rydde frem området der tunnelforskjæringen skal sprenges ut.

Hæhre i gang med E16-prosjekt

Ordførerne i Vang og Lærdal markerte mandag 26. mai oppstart på E16 Varpe Bru-Smedalsosen med et symbolsk spadestikk på grensen mellom Oppland og Sogn og Fjordane.

Publisert Sist oppdatert

- Når denne strekningen står ferdig, står også den nye kongeveien over Filefjell ferdig, sa ordfører Vidar Eltun fra Vang i Valdres, før han tok det første spadestikket sammen med Lærdals ordfører Jan Geir Solheim. I strålende vær ble markeringen et stort øyeblikk for de to ordførerne, flankert av vegvesenets byggeleder Harald Stadheim og Hæhre Entreprenør AS' prosjektleder Trond Simensrud.

Hever veien

Ordfører Vidar Eltun fra Vang og ordfører Geir Solheim fra Lærdal tok mandag 26.mai det første spadestikket på E16 Varpe Bru-Smedalsosen. De var flankert av vegvesenets byggeleder Harald Stadheim (t.h.) og Hæhre Entreprenørs prosjektleder Trond Simensrud (t.v.).
Ordfører Vidar Eltun fra Vang og ordfører Geir Solheim fra Lærdal tok mandag 26.mai det første spadestikket på E16 Varpe Bru-Smedalsosen. De var flankert av vegvesenets byggeleder Harald Stadheim (t.h.) og Hæhre Entreprenørs prosjektleder Trond Simensrud (t.v.).

Lærdals-ordfører Jan Geir Solheim gleder seg til å få en fjellovergang som er helt stabil fra senhøsten 2017, med minimalt med vinterstenging.

- Egentlig synes jeg ikke dette med tunnelene er det mest spennende med Filefjellsveien. Tunneler har vi nok av i Lærdal. Det jeg synes er spennende, er hvordan veien skal bygges opp i terrenget over høyfjellet for å unngå at snøen legger seg. Det tror jeg kan bli en teknikk som blir mer brukt på fjellovergangene fremover, sa  Solheim.

Hæhre er godt i gang

Etter spadestikket fikk ordførere og frammøtt presse bli med bort til stedet der vestre tunnelinnslag på Filefjellstunnelen kommer, rett øst for Kyrkjestølen. Etter en god ukes arbeid er Hæhre Entreprenør AS  kommet godt i gang.

Mye skog er ryddet langs deler av strekningen, og mange lastebiler og maskiner var i arbeid mandag, blant annet med å avdekke påhugget på vestsiden. Prosjektleder Trond Simensrud i Hæhre Entreprenør AS takket for god mottaking hos de to vertskommunene, og Statens vegvesen fikk takk for å ha lagt godt til rette for entreprenøren.

- De første tunnelsalvene vil gå i august, fra begge sider av fjellet. Og går ting som vi håper, vil de to arbeidslagene møtes inne i fjellet en gang på høsten 2015, sa Simensrud.

Han sa også at Hæhre satser på å variere innsatsen på fjellet mellom sommer og vinter. Tunnelarbeidet vil gå jevnt og trutt gjennom vinteren, mens arbeidet ute vil gå med redusert kapasitet gjennom de hardeste vintermånedene. Våren 2015 vil de bemanne opp til full sommerdrift med rundt 150 mann på anlegget totalt.

Asfaltering etter hvert

Statens vegvesens prosjektleder Odd Erik Haugen gleder seg over at arbeidet er kommet godt i gang på Varpe Bru-Smedalsosen, og han ser frem til samarbeidet med Hæhre.

Han minnet også om at ferdige veistrekninger blir åpnet etter hvert som arbeidet skrider frem.

- Vi vil få asfaltert ca. en mil fra Borlaug på vestsiden av Filefjell nå, og videre kan vi regne med nesten like mange kilometer neste år og i 2016, slik at alle de fire milene over Filefjell blir ferdigstilt i 2017, sa Haugen.