Hæhre driver på

 Torv og  berg må vike plassen når nye E16 tar form.

Publisert Sist oppdatert

Hæhre Entreprenør AS er godt i gang med arbeidet på Varpe Bru - Smedalsosen. Ved Tyinkrysset er man nå ca. 50 meter inne i fjellet, i tillegg til skogrydding og terrengavdekking.

Hæhre Entreprenør startet arbeidet i slutten av mai, og prosjektleder Odd Erik Haugen er godt fornøyd med innsatsen som er lagt ned så langt på den ca. 20 km lange strekningen.

- Hæhre har hatt en veldig rask og effektiv oppstart, så de har kommet godt i gang på anlegget. Nå er de over 160 mann i arbeid her, og enda flere kommer til uken, når andre tunnelskift kommer på plass. Mot slutten av august vil det være tunneldrift i begge endene av den 6 km lange Filefjelltunnelen, sier Haugen.

Av med torva 

I juni og juli var det en veldig skogrydding på delstrekningen Varpe Bru-Smedalsosen.
I juni og juli var det en veldig skogrydding på delstrekningen Varpe Bru-Smedalsosen.

Langs E16 over Filefjell kan bilistene tydelig se at store ting er på gang. Mye terreng har fått av seg torva, og gravemaskiner, dumpere og lastebiler er i aktivitet.

Ved Smedalsvatnet er også det første fundamentet til ei bru snart klar for støping. Betong kommer fra et eget mobilt blandeverk som er satt opp ved Varpe Bru, lengst øst på parsellen.

Hæhre Entreprenør har også gjort et grundig forarbeid ved å merke anleggsgrensen langs hele traseen med pinner og bånd. I tillegg er kulturminner inngjerdet med plank, slik at maskiner ikke skal komme ut i områder der de ikke skal være. Dette er spesielt viktig fordi Kongeveien over Filefjell går nær E16-traseen flere steder.

Tunneldrift

Aktiviteten i Tyinkrysset har økt veldig de siste månedene, og rundt Tyinkrysset Fjellstue har Hæhre satt opp tre svære brakkerigger: To soverigger og en kontorrigg. Snart skal en tredje soverigg også på plass i området.

6. august gikk første pilotsalven i det østre tunnelinnslaget. Ca. to uker senere har de jobbet seg 50 meter inn i fjellet. Hæhre satser på å holde fullt trykk på tunneldriften gjennom vinteren, men vil redusere innsatsen på vei i dagen gjennom de hardeste vintermånedene på fjellet.

Nytt prosjektkontor

Statens vegvesen har også flyttet store deler av prosjektorganisasjonen på E16 Filefjell østover som følge av mer aktivitet på østsiden med den nye kontrakten. En ny kontor- og boligrigg er satt opp ved siden av bensinstasjonen i Tyinkrysset, og så langt er ca. 15 personer på plass i det nye byggherrekontoret.

- Vi trives veldig godt her i Tyinkrysset, og kontorlokalene fungerer kjempebra, med romslige møterom, sier byggeleder Harald Stadheim på E16 Varpe Bru - Smedalsosen.