Frode M. Nilsen: - Norske entreprenører må få samme kontraktsvilkår som utenlandske bedrifter. Vi må ikke bli husmenn i eget land.
Frode M. Nilsen: - Norske entreprenører må få samme kontraktsvilkår som utenlandske bedrifter. Vi må ikke bli husmenn i eget land.

Internasjonaliseringen i anleggsbransjen

- Vi er opptatt av pågående internasjonalisering av anleggsbransjen i Norge. Vi ønsker at det fokuseres på HMS, på kunnskapsutvikling og at rekrutteringen skjer på en god måte. Sett derfor krav til de som får oppdragene, men sørg for at konkurransevilkårene blir like for alle.

Publisert Sist oppdatert

- Hold på kravene og innfør sanksjoner dersom kravene ikke overholdes. Sist, men ikke minst, hev minstelønnen på 182 kroner til 300 kroner i timen som er de norske lønningene. Da vil norske entreprenører få en fair konkurranse med utenlandske entreprenører som strømmer inn til oppdrag i Norge.

Slik avsluttet formann i Fjellsprengningsforeningens internasjonale komité, direktør Frode M. Nilsen, LNS, møtet i NFF Internasjonalt Forum i Oslo mandag ettermiddag. At temaet er aktuelt og brennbart, understrekes av at hele 70 personer deltok. Disse representerte en god spredning med representanter fra offentlige etater, utenlandske- og innenlandske entreprenører, konsulenter, bransje- og arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og leverandører.

Kampen mot korrupsjon

Adm. direktør Jon Sandnes i BNL (Byggenæringens Landsforening) rettet søkelyset mot den tiltagende korrupsjonen i samfunnet, og ga honnør til riksadvokat Tor-Aksel Busch som har varslet kamp mot denne.

- Via pågående LIME-aksjon, uten at vi har sett slutten på den, viser myndighetenes aksjon at man nå er klar til å ta opp kampen mot korrupsjon og det som følger i kjølvannet. Det viser seg å være samme bakmenn som flytter seg over landegrensene, fra næring til næring. Selvfølgelig er også bygg og anlegg som totalt representerer en omsetning på 408 milliarder kroner, utsatt for hvitvasking av penger fra disse systemene. Det skjer videre bakover i logistikkjeden, gjerne 6-7 ledd bakover gjennom fiktive fakturaer, sa Sandnes.

Jon Sandnes: - Anlegg har hittil vært noe mer beskyttet mot svartarbeid og korrupsjon, men det er naivt å tro at de ikke vil få oppleve det samme som byggenæringen.
Jon Sandnes: - Anlegg har hittil vært noe mer beskyttet mot svartarbeid og korrupsjon, men det er naivt å tro at de ikke vil få oppleve det samme som byggenæringen.

Mer utbredt i byggebransjen

- Hittil er dette mer utbredt i byggebransjen enn i anleggsnæringen, men man må være naiv for ikke å tro at dette uvesenet også spiser seg inn i anlegg, sa Sandnes.

Han ba om at bransjen selv er nøye med å følge reglene, og sjekke at samarbeidspartnerne har papirene i orden. Er det uregelmessigheter rådet han til reagerer omgående.

- Det er bransjens egen innsats som avgjør om man vil lykkes med å komme uvesenet til livs. Myndigheter og politiet alene vil aldri klare å løse problemet alene, så derfor trengs det felles innsats.

Sandnes minnet om at BNL har iverksatt en rekke tiltak og forslag for å få bedre kontroll. Ikke minst er det viktig å få gehør fra myndighetene slik at «registrene kan snakke med hverandre» og dermed avsløre kjeltringene.

Øvrige innledere på konferansen

Øvrige innledere i NFF, Internasjonalt Forum, var Tormod Hansen, daglig leder i EBA Telemark/Vestfold/Buskerud, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, adm. direktør Petter A. Vistnes, Implenia Norge, leder av Statkraft International - Urban Kjellen og Ellen Winje Melander fra Sweco AS som ledet debatten.

Les mer om møtet i kommende utgave av Anlegg&Transport.