Hvor nært får du kjøre bilen foran?

Se hva som gir muntlig advarsel, forenklet forelegg og førerkortbeslag i instruksen utrykningspolitiet forholder seg til.

Publisert Sist oppdatert

Det viser seg at «3-sekundersregelen» ikke gjelder for tunge kjøretøy. Dersom du som tungbilsjåfør kjører tre sekunder bak kjøretøyet foran deg, skal du ifølge instruksen få muntlig informasjon om at dette ikke er akseptabelt og få en muntlig advarsel.

Slik ser listen i instruksen ut

Informasjon/muntlig advarsel:
Dette virkemiddel bør nyttes mot fører av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på 2 sekunder eller mindre. 
For fører av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, er tidsavstanden 3 sekunder eller mindre. 

Forenklet forelegg eventuelt anmeldelse:
Forenklet forelegg eventuelt anmeldelse bør nyttes mot fører av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på 1 sekund eller mindre.
For fører av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, er tidsavstanden 1,5 sek eller mindre.

Anmeldelse bør dessuten alltid nyttes ved trafikkuhell hvor det er begrunnet mistanke om at avstanden til forankjørende er ulykkesårsak. En anmeldelse etter trafikkreglenes § 5 nr. 3 bør være så konkret som mulig, med angivelse av anslått hastighet, avstand, distansen føreren har kjørt med for kort avstand over, føreforhold, dekk og andre momenter som vil få betydning for den påtalemessige vurdering.

Anmeldelse med førerkortbeslag:
Anmeldelse med førerkortbeslag bør nyttes mot fører av kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på 0,5 sekunder eller mindre. 
For fører av kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, er tidsavstanden 1,0 sekund eller mindre. 

Dessuten bør man vurdere førerkortbeslag ved trafikkuhell med personskader eller omfattende materielle skader når det foreligger konkrete opplysninger om at for liten kjøreavstand er årsak til uhellet.

Straffen blir ...

 

Ved ileggelse av straff for overtredelse av trafikkreglene «bør», ifølge myndighetene, tap av førerett hos fører av motorvogn, som kjører med en jevn tidsavstand til forankjørende på henholdsvis 0,5 sekund eller mindre (ikke over 3500 kg), eller 1 sekund (tyngre kjøretøy) eller mindre, fastsettes som følger: 

Kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg: 
Tidsavstand 0,50 sekund til 0,30 sekund: 3 til 6 måneder 
Tidsavstand 0,29 sekund til 0,00 sekund: Over 6 måneder 

Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg:
Tidsavstand 1,00 sekund til 0,50 sekund: 3 til 6 måneder
Tidsavstand 0,49 sekund til 0,00 sekund: Over 6 måneder

Bestemmelsene forutsetter gunstige kjøreforhold med normal trafikk og at det kjøres med gode dekk på tørr, bar vei. Ved avgjørelsen legges også vekt på den tilbakelagte distanse under overtredelsen. Lengre tapsperiode bør fastsettes når det har vært glatt føre eller vanskelige kjøreforhold for øvrig.