En av USAs største banker bygger ny filial i Iowa, og McAninch har planeringsarbeidet og masseforflyttingen på det store prærieområdet.
En av USAs største banker bygger ny filial i Iowa, og McAninch har planeringsarbeidet og masseforflyttingen på det store prærieområdet.

Husker du: Prærie-entreprenør med 524 Cat

Husker du saken i A&T nummer 1, 2005 om entreprenøren som hadde 524 Cat-maskiner? Den er skrevet av Hans Fossum er gjengis som den sto på trykk.

Publisert Sist oppdatert

I Amerika er alt stort. Det gjelder også McAninch Corporation i delstatens Iowa. Maskinentreprenøren har over 524 anleggsmaskiner, alle Caterpillar bortsett fra et par John Deere gravelastere.

Iowa-entreprenøren har spesialisert seg på masseforflytting, og firmaets over 400 maskinførere flytter årlig ca. 15-17 mill. kubikkmeter løsmasser i forbindelse med anleggsoppdrag i hjemstaten og i Missouri og Sør-Carolina. Satellitter og GPS er viktige hjelpemidler i den gigantiske "masseforflyttingen".

Entreprenørfirmaet fra Des Moines (delstatens hovedstad; 200.000 innbyggere) er kjent som et av de mest teknologisk, avanserte maskinentreprenørfirma i amerikansk anleggssektor og var blant de første, om ikke det første, som tok i bruk GPS (maskinstyringssystem) i 1999. Siden den gang har firmaet montert GPS-utstyr (Trimble SiteVision GPS System) for millioner av dollars på dozere, scrapere, veihøvler, gravemaskiner og pickuper, i alt 70 enheter.

(Saken fortsetter under bildene)

Tar markedsandeler

Dozer og veihøvel (bildet under) med GPS; firmaet har i alt 70 maskiner utstyrt med GPS-system.
Dozer og veihøvel (bildet under) med GPS; firmaet har i alt 70 maskiner utstyrt med GPS-system.

- Vi er en hund etter å ta i bruk ny teknologi, ikke for teknologiens skyld. Men teknologiske fremskritt som gjør det mulig å drive mer rasjonelt og mer økonomisk, må vi selvsagt si ja til. Tidsfaktoren er viktige i anleggsprosjekter på våre kanter, og med GPS sparer man tid. Og tid er penger, både for byggherren og oss. Siden vi tok i bruk GPS, har våre markedsandeler når det gjelder større byggeprosjekter, økt betraktelig. Jeg tror jeg vil si det så sterkt at dersom vi ikke hadde tatt i bruk GPS, vil det spøkt for firmaets aktiviteter og lønnsomhet, sier adm. direktør i McAninch Corp., Dwayne McAninch, til A&T.

McAninch kjøper gjerne ti D10-dozere i slengen.
McAninch kjøper gjerne ti D10-dozere i slengen.

153 Cat-dozere

Dwayne McAninch etablert selskapet sitt i 1967, og den første og eneste maskinen i starten var en Cat D7-dozer (25 tonn). Den ble brukt til å anlegge små dammer (vanningsanlegg) hos bøndene ute på den store prærien. Mye vann har rent i dammene siden den gang, og den ene dozeren er "blitt" til ikke mindre enn 153 fra hele modellspekteret, fra kjempen D11 på 100 tonn til 8-tonneren D4. Hovedtyngden av dozer-flåten er D9 (48 tonn) hvor de fleste har scraper på slep når store jordmasser skal flyttes.

I den imponerende maskinflåten finner vi også et 50-talls gravemaskiner med ni 375 (84 tonn) som det grøvste. Dumpere, hjullastere, veihøvler, selvgående scrapere, gravelastere og traktorer - i hopetall - kommer også fra verdens største maskinprodusent. 22 dumperbiler, 15 vanningsbiler, ni servicebiler, tre lastebiler som fyker mellom anleggene med fett og smøremidler, og 17 digre trekkvogner som flytter maskinene på brønn- og svanehengere, inngår også i den store maskinflåten. I tillegg kommer drøssevis av valser og annet kompakteringsutstyr.

153 mekanikere og serviceteknikere tar hånd om den store maskinflåten, og i det toppmoderne verkstedet er det plass til 53 maskiner samtidig.

Vinter betyr permitteringer

En Cat motor-scraper tømmer "bukinnholdet" på bakken.
En Cat motor-scraper tømmer "bukinnholdet" på bakken.

Firmaet har i overkant av 600 ansatte, men i den mest hektiske perioden under anleggssesongen som varer fra april til begynnelsen av desember, leier entreprenøren inn ekstra maskinførere. Årlig flytter Iowa-firmaet 15-17 mill. tonn masse i løpet av sesongen som varer ca. 160 dager, før vinteren med streng kulde legger sitt lokk over Iowa. Da er det nytteløst å forsøke å grafse i den fruktbare præriejorda, selv med store maskiner med ripper og kraftige skjær.

Vinter betyr permittering av ca. 400 av bedriftens ansatte. Slik har det vært i mange år, men dette er i full forståelse og i henhold til tariffavtalen firmaet har med anleggsarbeidernes "unionen", eller fagforbund. McAninch Corp. liker ryddige forhold og har i mange år vært et "union company". De ansatte liker også forholdene og vilkårene firmaet tilbyr, for det er "ingen" som slutter. Dyktige maskinførere som ønsker seg jobb i firmaet, må belage seg på å stå på venteliste i mange år.

Til sørstatene

Den korte anleggssesongen i Iowa (3 mill. innbyggere), har fått firmaet til å søke oppdrag i sørstatene hvor vintrene er milde og snøfrie.

- Med så mange ansatte og så mange maskiner, ønsker vi å drive året rundt. Da må vi sørover. Vi har allerede fått et fotfeste i Missouri, og i vinter har vi også oppdrag i Sør-Carolina. Georgia og Nord-Carolina er også stater vi gjerne kunne å tenke oss å arbeide i, sier firmaets markedsdirektør, Tom Holtz.

Et vendepunkt

Ifølge adm. direktør McAninch har bruk av GPS betydd et vendepunkt for firmaet som har en egen GPS-avdeling hvor datamodellene for hvert enkelt prosjekt lages. @%:Anleggsprosjektene Iowa-entreprenøren er involvert i, er gjerne store kjøpe- og forretningssentre hvor tusenvis av kubikkmeter masse skal flyttes, og kilometer på kilometer med rør skal legges over store områder.

- Utsetting av målestikker er jo helt borte, og innsparing av tid og mannskap til dette arbeidet er betydelig. Med GPS gjør vi alt arbeidet raskere og mer nøyaktig. Det betyr lavere tidsforbruk, bedre utnyttelse av maskinene og lavere diesel- og vedlikeholdskostnader. Investeringene i GPS-utstyret er raskt inntjent, sier Dwayne McAninch og understreker at den som skal klare seg i amerikansk anleggsbransje fremover, må oppfylle to krav. - Hastighet og nøyaktighet, det er det  handler om, sier McAninch.

McAninch har i mange år vært en av Caterpillars viktigste kunder og har et nært samarbeid med den store maskinprodusenten når det gjelder utvikling av maskiner og utstyr. Dwayne McAninch sitter også i styret i joint venture-selskapet Caterpillar og Trimble opprettet for et par år siden.

- Utviklingen av GPS-systemer for anleggsbransjen vil bare fortsette, og jeg er valgt inn i styret for å ivareta sluttbrukers behov. Som maskinentreprenør er jeg selvsagt bare interessert i løsninger som hjelper oss ute på anleggsplassen, fastslår Dwayne McAninch.