Fornøyd gjeng etter at ny transportløsning er et faktum. Fra h. Nils Chr. Øvrum, Tangen Shipping AS, Tor Ivar Bjørnstad, C.P. Sand Transport, Mette Sveinsen, Tangen Shipping, Brede Solum, Tangen Verft og Arvid Andreassen, Vold Havneterminal Skien.
Fornøyd gjeng etter at ny transportløsning er et faktum. Fra h. Nils Chr. Øvrum, Tangen Shipping AS, Tor Ivar Bjørnstad, C.P. Sand Transport, Mette Sveinsen, Tangen Shipping, Brede Solum, Tangen Verft og Arvid Andreassen, Vold Havneterminal Skien.

Husker du: Plassbesparende påbygg

Husker du denne saken fra A&T nummer 8,2002? Den er skrevet av Kjell Osfoss og gjengis som den sto på trykk i bladet.

Publisert Sist oppdatert

Et nytt påbygg som gjør at følgebil kan droppes, har sett dagens lys etter at daglig leder, Nils Chr. Øvrum i Tangen Shipping AS, Porsgrunn, gikk i «tenkeboksen».

Bakgrunnen for løsningen var at en av firmaets forretningsforbindelser importerer forholdsvis store kvanta stålplater med en bredde på over 3,5 meter. De fraktes videre landeveis fra importhavnen Vold i Skien, og etter gjeldende regler skal last med bredde over 2,5 meter assisteres av følgebil.

Den løsningen Øvrum og co. er kommet frem til, vil nok glede mange, både lastebileiere og transportbrukere som er avhengig av å frakte bred last over 2,5 meter. I tillegg til at følgebilen i Øvrums tilfelle kan droppes, blir også omlastingen av platene fra skip til bil langt enklere.

To-stegs løsning

Platene heves til skråstilt posisjon ved hjelp av hydrauliske sylindre.
Platene heves til skråstilt posisjon ved hjelp av hydrauliske sylindre.

Utviklingen har skjedd i to steg, først ved å gjøre seg uavhengig av følgebilen. Teknisk sett ble dette løst ved å gå over til svanehengere og benytte hjelpemidler som trebukker, spett og annen håndredskap for å stable platene skråstilt. Derved holdt disse seg innenfor påbudt bredde på 2,50 meter, men fortsatt var jobben med lossing og lasting på bilen slitsom og tidkrevende.

Det var da Nils Chr. Øvrum allierte seg med påbyggeren Nor Slep AS og C.P. Sand Transport, og sammen kom de frem til en elegant løsning.

Klart for avgang med stålplater som ligger støtt, er sikret og ikke stikker utenfor påbudt bredde.
Klart for avgang med stålplater som ligger støtt, er sikret og ikke stikker utenfor påbudt bredde.

Lasting direkte

Det ble konstruert et lasteplan med fem nedsenkbare, hydrauliske sylindre og fem tverrstilte metall-labanker. Stålplatene heises direkte fra båten ned på planet, og de legges i kant på den ene siden. Deretter heves labankene ved hjelp av sylindrene slik at platene blir skråstilt og holder seg innenfor breddemålet 2,50 meter på planet.

Følgebilen er en saga blott, lasten kan håndteres enklere og sikrere, og transportøren har fått et spesialpåbygg som også kan benyttes til andre oppdrag. Siden labanker og sylindre er senkbare i lasteplanet, kan bilen gå både i containertransport og vanlig stykkgodslast.