Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Hundrevis av militære kjøretøy på østlandsveiene

I forbindelse med Nato-øvelsen Noble Ledger 2014 vil det 2. til 15. september i perioder være omfattende militær trafikk på hovedveinettet på Østlandet.

Publisert Sist oppdatert

Dette vil kunne medføre redusert fremkommelighet for den øvrige trafikken.

Forsvaret skal i perioden forflytte cirka 1.500 utenlandske stridskjøretøy, 300 militære hengere og 580 containere fra havneanlegg i Fredrikstad og Brevik, og transportere det til øvingsområdene ved Elverum og Rena. Forflytningen vil skje på både jernbane og vei. Transporten på vei vil i hovedsak skje fra Brevik.

Redusert fremkommelighet

På veinettet vil sivile trafikanter merke stor militær trafikk i form av både enkeltkjøretøy, tungtransporter og kjøretøy i kolonner.

- Dette vil tidvis kunne medføre redusert fremkommelighet, sier faggruppeleder Therese Thowsen på Statens vegvesens veitrafikksentral i Oslo.

Transportene vil foregå både på dag-, kveld - og nattetid, og på disse veistrekningene:

  • E18 Brevik - Oslo
  • E6 Fredrikstad - Oslo
  • E6 Oslo - Kløfta
  • E16 Sandvika - Hønefoss - Lunner - Kløfta
  • E16 Kløfta - Skarnes
  • E16 Skarnes - Kongsvinger
  • Fv24 Skarnes - Stange
  • Rv3 Stange - Elverum
  • Rv2 Kongsvinger - Elverum

Transportene gjennom Oslo skal skje utenom rushtid og/eller om natten. I slutten av perioden vil det også gå en transport på E6 fra Orkanger til Stange.

Samme vei tilbake

Statens vegvesen samarbeider tett med både Forsvaret og Politiet i forbindelse med trafikkavviklingen under øvelsen.

- Vi vil følge nøye med på situasjonen på veiene, sier Thowsen.

I perioden 25. september til 4. oktober skal materiellet transporteres tilbake. Dette vil foregå på de samme på veistrekningene som nevnt ovenfor. Da vil også da i perioder kunne bli redusert fremkommelighet.