Hull i tunnelen

Gjennomslagssalven i Bjønnsberget tunnel på fylkesvei 42 ble sprengt i oktober.

Publisert Sist oppdatert

Nærmere bestemt torsdag 3.oktober kl. 17.08. Tor Olav Gya, nabo, grunneier og forkjemper for tunnelen fikk fyre av siste salve sammen med bas Jan Peder Midtrød fra Kruse-Smith.

Det har vært en fantastisk tunnelproduksjon i september med 451 meter tunnel og totalt 92 salver på én måned, meldes det fra Statens vegvesen.

Dette utgjør 44% av hele tunnelens lengde på 1024 meter. Når det i tillegg var profilutvidelse for havarinisje, med tilleggsvolum på 1450 m³, blir inndriften enda mer imponerende. Det er fortsatt stor aktivitet på prosjektet med over 50 mann i arbeid.

Pågående og planlagte arbeider på Bjønnsberget tunnel og rassikring fylkesvei 42 Gyadalen:

  • Fylling i Gyavatnet pågår fortsatt og det arbeides fra innerst i vannet og langs eksisterende vei mot gamle Gyatunnelen. Dette arbeidet vil fortsette utover høsten.
  • Torsdag 3. oktober ble veien stengt fra kl. 2000 til kl. 0600 på fredag morgen. Bakgrunnen for stengingen var for å sprenge ned en del av skjæringen som sto nær veien.
  • Veien er ferdig oppbygd til underkant asfalt fram til enden av Eldrivatnet. Her planlegges asfaltering i løpet av oktober.
  • Arbeidet med kontroll og sluttsikring av tunnelen vil pågå noen uker framover før det starter opp med vann- og frostsikring.
  • Forberedelser til tunnelbetongportaler og Skinnelvbru planlegges i slutten av oktober.