Illustrasjonsbilde, som ikke har noe med denne saken å gjøre, hentet fra Eikmaskins utstilling av sine merker på Exporama våren 2014.
Illustrasjonsbilde, som ikke har noe med denne saken å gjøre, hentet fra Eikmaskins utstilling av sine merker på Exporama våren 2014.

Har ikke råd til å brøyte før det kommer 10 cm

Fra 1. januar økes grensen fra 5 til 10 centimeter snø på veiene før brøytemannskapene sendes ut i en Østlandskommune med dårlig råd.

Publisert Sist oppdatert

Det er den vanlige visa i Kommune-Norge på budsjettmøtene i desember; det skal spares penger. I Sørum kommune i Akershus skal kommunen spare 1 mill. kroner på vintervedlikeholdet i kommunen.

- Fremkommeligheten blir dårligere, det kan bli noe mer materielle skader og det blir mer slaps og søle ved mildvær. Men vi mener det er forsvarlig. Alternativet hadde vært å kutte i sommervedlikeholdet, noe som hadde gitt en dårligere veistandard, sier daglig leder Morgan Lervaag i Sørum kommunalteknikk KF til indre.no.

Kommunens brøytemannskaper regner med at det blir telefonstorm og sure innbyggere når folk våkner opp til 9 cm snø som ikke blir brøytet før de skal på jobb og skole.