Det er fullt trykk på delprosjektet Bangsundsvingene, ett av de 21 delprosjektene i fylkesvei 17-prosjektet. Vi er allerede halvveis i tunnelen, og forventer å se lyset i den andre enden av tunnelen i slutten av måneden.

Det blir store steinmasser etter sprengning i tunnelen. Disse overskuddsmassene kjøres til motfyllinger i et annet delprosjekt, nemlig bygging av gang- og sykkelvei mellom Sævik og Spillumshøgda i Namsos. I tillegg kjøres overskuddsmasse til Middagsskaret.

Interessen for fremdriften i prosjektet er stor. Vegvesenet har opprettet en egen Facebook-side for prosjektet, https://www.facebook.com/fylkesveg17, der det legges ut videosnutter etter hvert som prosjektet skrider fremover.

- Vi vet at folk er interessert i det vi driver med. Gjennom Facebook-siden vår legger vi ut jevnlige oppdateringer på arbeidet. Vi oppfordrer folk til å gå inn på siden, sier kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, Nina Kjeøy.