Folk fra Hæhre Entreprenør og Statens vegvesen inspiserer hullet i fjellet. Gjennomslagssalven gikk klokken 15.31, tirsdag den 29. april.
Folk fra Hæhre Entreprenør og Statens vegvesen inspiserer hullet i fjellet. Gjennomslagssalven gikk klokken 15.31, tirsdag den 29. april.

Gjennomslag på Kråkmo

Tirsdag 29. april gikk siste salve i den 500 meter lange tunnelen ved Kråkmotind. Nå er det hull hele veien gjennom fjellet.

Publisert Sist oppdatert

Sprengningsarbeidet har pågått siden slutten av januar, og siste salve gikk tirsdag ettermiddag klokken 15.31. Milepælen markerer et viktig steg videre i  prosjektet E6 Femtvasslia-Kråkmo som etter planen skal være ferdig høsten 2015.

-Gjennomslaget skjer i henhold til tidsskjema, og prosjektet er godt i rute, sier byggeleder Frode Nymo.

Arbeidet fortsetter

Det gjenstår fortsatt mye arbeid inne i tunnelen. Hæhre Entreprenør fortsetter med flere oppgaver samtidig, blant annet dreneringsarbeid og dekkelegging.

Tunnelen åpner først ved ferdigstillelse av resten av prosjektet. Ifølge Nymo vil det også bli en del arbeider langs og på eksisterende E6 i tiden fremover.

- Vi legger til rette for at det blir så få ulemper som mulig for trafikantene, men veien kan bli stengt i kortere perioder i forbindelse med sprengningsarbeid. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på anleggstrafikken i området, sier Nymo.

Bru over Femtvasselva

I tillegg til vei og tunnel bygges også en 74 meter lang bru over Femtvasselva. NCC Construction AS starter arbeidet i begynnelsen av mai, og brua forventes ferdigstilt denne høsten.