Tungtrekkvogner er en av typene lastebiler Rheinmetall MAN Military Vehicles skal levere i første avrop.
Tungtrekkvogner er en av typene lastebiler Rheinmetall MAN Military Vehicles skal levere i første avrop.

Forsvaret får en moderne lastebilpark

Etter en lang prosess kom Norges og Sveriges felles kjøp av militære lastebiler endelig i havn tidligere i år. Vi tar her en oppsummering over det som har skjedd og hva vi kan forvente av militære lastebiler i årene som kommer.

Publisert Sist oppdatert

I sluttfasen ble det en del støy rundt forsvarshandelen ved at en av leverandørene som ikke nådde helt i mål, Scania, først gikk til søksmål og deretter trakk det etter få dager. Videre dukket det opp et spørsmål om det svenske forsvaret kunne kjøpe materiell etter norske retningslinjer. Konkurrensverket i Sverige slo imidlertid fast at det var uproblematisk.

T.v. orlogskaptein Jon Inge Stensrud (Project Manager Truck System) og Anders Bjørving (Technical Project Manager Truck Systems) har sammen med sine medarbeidere nedlagt et solid arbeid for at forsvarene i Norge og Sverige skal få best mulig egnede lastebiler.
T.v. orlogskaptein Jon Inge Stensrud (Project Manager Truck System) og Anders Bjørving (Technical Project Manager Truck Systems) har sammen med sine medarbeidere nedlagt et solid arbeid for at forsvarene i Norge og Sverige skal få best mulig egnede lastebiler.

Lang prosess

Vi inviterte oss selv til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) for å få vite mer om prosessen frem til endelig avtale og hva som skal skje i årene som kommer. Vi har møtt orlogskaptein Jon Inge Stensrud som har vært prosjektleder under den engelske tittelen Project Manager Truck System og hans tekniske høyre hånd Anders Bjørving som er Technical Project Manager Truck Systems.

De forteller at arbeidet startet tilbake i 2008 hvor FLO og tilsvarende Försvarets Materielverk (FMV) i Sverige begynte på det møysommelige arbeidet med å utforme felles krav for norske og svenske brukere. - Det har vært en lang prosess hvor Norge har hatt sine definerte krav og Sverige sine, men det har vært en god prosess og et godt samarbeid, sier Stensrud.

Arbeidet førte til at man kunne gå ut og be om tilbud på kjøretøy. Ikke mindre enn 13 leverandører meldte sin interesse. Av disse falt fem av lasset på et tidlig tidspunkt. Deretter var man gjennom en prosess med prekvalifisering som resulterte i at man sto tilbake med fire mulige leverandører, nemlig Scania, Iveco, Daimler og Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). - Prekvalifiseringen er en nyttig prosess, sier Stensrud. - Det er store mengder dokumentasjon som skal utarbeides av leverandørene og gjennomgås av oss, og utsendelse av gradert informasjon gjør det også nødvendig å redusere antallet som skal konkurrere.

I løpet av den videre prosessen ble også Iveco tatt ut, ettersom denne leverandøren utfra kravspesifikasjonene lå noe dårligere an enn de øvrige tre. Av disse tre var det altså RMMV som til slutt trakk det lengste strået.

Det totale bildet

Hva er årsaken til at RMMV til slutt ble valgt som leverandør av lastebiler til forsvarene i Norge og Sverige? - Kortversjonen er at RMMV er best og billigst, sier Stensrud. Bjørving utdyper det noe mer. - Det ligger en veldig solid evaluering til grunn. Vi hadde nøye definert hvordan evalueringen skulle skje og hvordan elementer som pris, teknisk ytelse, levetidsperspektiv og driftsperspektiv skulle vektes. Teknisk sett er alle tre leverandørene på et høyt nivå og alle har sine sterke og for så vidt også mindre sterke sider. Vi ser at RMMV har en god historie å vise til når det gjelder leveranser av militært utstyr. Og som Stensrud nevner, kombinerte selskapet dette med en god pris.

Alle HX-typene er forberedt for pansring eller annen type beskyttelse.
Alle HX-typene er forberedt for pansring eller annen type beskyttelse.

Rammeavtaler

De endelige forhandlingene med RMMV har resultert i to rammeavtaler, en som gjelder kjøp av lastebiler over en periode på inntil 12 år og en som er en total vedlikeholds- og opplæringspakke som kan ha en varighet på inntil 30 år. At det her er snakk om rammeavtaler innebærer at man har forhandlet frem mulige løsninger, men at det ikke er konkretisert hvor mye som skal tas ut av kjøretøy og alle slags support-tjenester. Dermed er det mulig å tilpasse seg hva som skjer av teknisk utvikling underveis og tilsvarende hvilke endringer forsvarene i to land kan komme til å gjennomgå.

- På bakgrunn av rammeavtalene blir det litt feil å spekulere i hva dette innebærer i totale kostnader slik enkelte medier har forsøkt å gjøre. RMMV opererer på sine hjemmesider med et overslag på to milliarder euro. Det vet man jo heller ikke sikkert, men det tjener som en indikasjon på at det er snakk om en ganske omfattende handel, sier Stensrud. En forskjell på avtalen når det gjelder Norge og Sverige er at den norske har med gjenkjøp i Norge av varer og tjenester, mens den svenske ikke har dette elementet. Norsk næringsliv vil altså kunne nyte godt av leveranser til RMMV. - Denne delen styres i helhet av Forsvarsdepartementet, men også for oss er det viktig å få frem dette, sier Stensrud.

Første avrop

Samtidig med at rammeavtalen ble undertegnet, ble det også undertegnet avtale om første avrop, som er forsvarets betegnelse på leveranse. Da snakker man mer konkret. Første anrop har en verdi på rundt en milliard kroner når det gjelder Norge og noenlunde tilsvarende i Sverige. Første leveranse vil finne sted i tidsrommet 2016 - 2018.

For Norges vedkommende dreier første avrop seg om totalt 11 varianter. Den kanskje mest spektakulære av disse er en ny tungtrekker av typen HX 8x8. HX har et spesielt førerhus som i hovedsak er beregnet for militært bruk. Etter motorstyrken å dømme (620 hk/3200 Nm) skal bilen utstyres med den nye 15,2-litersmotoren fra MAN. Den vil bli produsert i en egen tungtrekkerutførelse. Med en 7-akslet spesialhenger har kombinasjonen en teknisk nyttelast på 72 tonn.

Et annet kjøretøy i første avrop er HX 8x8 for krokløfttransport. Dette blir volumbilen i Hæren. HX 8x8 som tippvogn skal brukes i ingeniøroppdrag, brøyting og strøing, foruten at den er velegnet til å trekke maskinhengere.

Det Forsvaret kaller standard lastevogner blir ikke lenger volumbilen, men kommer i et betydelig antall. Også dette er HX 8x8 og skal leveres i versjoner med kran og bakløfter.

Bergningsvogner hører også med i første avrop. Her er det snakk om to varianter av HX i 10x10-utførelse. Disse er noe av det mest spektakulære som finnes av bergningsvogner. De er konstruert for å kunne berge alt tungt militært materiell både her hjemme og i internasjonale operasjoner.

Med på første anrop er også et par varianter som i militær teknologi kalles Airport Support Trucks. De er i hovedsak beregnet for vedlikehold på flyplasser. Disse får et betydelig mer sivilt preg ettersom de er bygd på MAN TGS-serien.

I første anrop kommer også et par hengertyper, nærmere bestemt en 7-akslet svanehalshenger for de aller tyngste transportene (skal kobles bak de nye tungtrekkvognene) og en noe mindre type maskinsemitrailer med dolly beregnet brukt sammen med tippbiler som skal ha svingskive montert under et demonterbart dumperplan. Også hengerne skal leveres av RMMV, men vil bli produsert av eksterne leverandører.

Mange varianter

Første avrop dekker nesten alle typer kjøretøy (ikke tankvogner til Norge, men Sverige skal ha) som er omfattet av rammeavtalen, men under halvparten av de varianter som avtalen gjelder. Man legger merke til at bilene vil bety en kraftig modernisering av den militære kjøretøyparken her i landet. Blant annet skal alle varianter leveres med enten 12-trinns automatisert girkasse eller 7-trinns automatgirkasse. Alle HX-typene er forberedt for pansring. Kjøretøyene er også gjennomgående noe større enn de etter hvert tilårskomne kjøretøyene Forsvaret har idag. Lastekapasitetene er ikke nødvendigvis blitt større på alle varianter, men kjøretøyene i seg selv kan bli tyngre på grunn av pansring. Pansring er mer aktuelt enn før ettersom mange av variantene også er beregnet brukt i internasjonale operasjoner.

- Et viktig element ved lastevognene er at selv om det er mange typer, så er alle i stor utstrekning bygd over samme lest. Det innebærer en sterkere grad av standardisering enn vi har sett i forsvaret tidligere. Dette er mest fremtredende på sambands- og våkenintegrasjon i førerhus, samt pansringsløsning, sier Bjørving.

Støttefunksjoner

Rammeavtalen for støttefunksjonene er selvsagt også viktig. Her ligger blant annet opplæring av instruktører som igjen skal lære opp militært personell som skal bruke utstyret. Her finner vi også alt av reservedeler, verktøy, vedlikehold og en lang rekke tilhørende funksjoner.

Hvor mye av vedlikeholdet som faller på forsvaret selv og hva sivile aktører skal utføre, er så langt ikke definert. - Det er viktig at Forsvaret selv gjør så mye av dette at vi er gode på det og opprettholder eget kompetansenivå på alle plan, sier Stensrud. - Jeg vil ikke forskuttere hvor mye arbeid sivile verksteder, blant annet MAN-organisasjonen vil få, men når det gjelder dagens kjøretøypark, ser vi at det er en god del. Det er naturlig å regne med at dette også vi skje med ny leverandør.

For kuriositetens skyld kan nevnes at Stensruds siste oppdrag som prosjektleder for anskaffelse av nye militære lastevogner, var møtet med AT.no før sommerferien. Nå er det nye oppdrag for Forsvaret som venter den sympatiske prosjektlederen.