Brua ved E6 på Kvam er åpen igjen.
Brua ved E6 på Kvam er åpen igjen.

Flere strekninger åpnes nord på Østlandet

Vannet er på retur flere steder nord på Østlandet. Sammen med et effektivt og godt reparasjonsarbeid har dette gjort at Statens vegvesen siden i går har åpnet delstrekninger på et 20-talls veier. Trafikantene må fortsatt være forberedt på at veier kan stenge på kort varsel.

Publisert Sist oppdatert

- Spesielt på E6 i Gudbrandsdalen ser vi nå en positiv utvikling. Det har vært jobbet svært godt for å reparere eksisterende skader. Sammen med en reduksjon i vannføringen gjør det at vi har et godt håp om å kunne åpne hele E6 i Gudbrandsdalen i løpet av dagen, riktignok med redusert fremkommelighet og omkjøring på nærliggende veger, sier kriseleder Torgeir Haugen i Staten vegvesen Region øst.

Han forteller at brua ved E6 Kvam nå ble åpnet i morgentimene.

- Vi er svært glade for at vi klarer å åpne denne viktige delen av E6. Flere steder i Gudbrandsdalen har et godt reparasjonsarbeid etter flommen i 2011 bidratt til at vi kan åpne raskere, sier Haugen.

- For fylkesveinettet var det utbedring av bruer, grøfting og utskifting av stikkrenner som ble gjort for å unngå mer alvorlige skader.

Riksvei 3 åpnes igjen

På riksvei 3 i Østerdalen er vannet også på retur.

- Vi åpner riksvei 3 nord for Motrøakrysset i løpet av dagen. Da kan trafikken på omkjøringsveien mellom Oslo og Trondheim komme inn på riksveien igjen ved Tynset.  Det vil gjøre reisetiden til Trondheim kortere. Riksvei 3 er åpnet seks kilometer nord for Atna etter å gjennomgått omfattende reparasjoner. Hvis vannet fortsetter å trekke seg tilbake og skadene på veien ikke viser seg å være omfattende og alvorlige, har vi håp om å kunne åpne også her etter hvert. Vi følger utviklingen fortløpende utover dagen, og vil gi beskjed så fort det skjer endringer, sier Haugen.                    

Mellom Oslo og Trondheim er omkjøring fortsatt  E6 Kolomoen inn Rv. 3/25 Trysil og nordover Fv. 26 og 28 til Tolga/Røros, videre mot Fv. 705 inn til Stjørdal (E6). Den andre omkjøringsmuligheten er (Oslo)  E16 Sandvika til Fagernes, videre Fv. 51 Valdresflya, Rv. 15 til Otta og der inn på E6 nordover.

Når Rv. 3 åpnes i løpet av dagen nord for Motrøakrysset, kan bilistene igjen kjøre over Kvikne og Fv. 30 mellom Tolga og Tynset.

40 stengte veier

Totalt sett er det i dag færre veier på Østlandet som er stengt av flommen enn i går.

- Totalt sett har vi nå ca. 18 stengte veger i Oppland, ca. 20  i Hedmark og 2 i Akershus. Spesielt nord på Østlandet går det nå i riktig retning. Trafikantene må fortsatt være forsiktige, og vi følger utviklingen spesielt i Akershus og Østfold. Landskapet kan fort endre seg som følge av flommen, og det kan fortsatt ligge vann, gjørme og småstein i veien. Så langt har vi ikke hatt alvorlige trafikkulykker. Det tror vi skyldes at trafikantene har økt oppmerksomheten og redusert hastigheten, sier Haugen.

Statens vegvesen understreker at veier kan blir stengt på kort varsel.
Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på vegvesen.no. Se også veivesenets interaktive kart.