I nærheten av Helsingfors stabiliseres et ca. 40 mål stort torvområde med Allu Mix-systemet. Her skal det legges jernbanespor for hurtigtog.
I nærheten av Helsingfors stabiliseres et ca. 40 mål stort torvområde med Allu Mix-systemet. Her skal det legges jernbanespor for hurtigtog.

Finsk mixmaster i bløte masser

  Husker du saken om stabilisering av myr med sement og kalk i A&T nummer 2, 2004. Den er skrevet av Hans Fossum.

Publisert Sist oppdatert

Finske Ideachip OY har utviklet gravemaskinmontert utstyr for stabilisering av bløte masser, og på Bauma i mars-april vil Allu Power Mix-systemet bli presentert i full bredde. I Finland benyttes nå systemet ved stabilisering av et torvområde hvor det skal legges jernbane.

Allu-Mix'n som festes i stikketuppen på gravemaskinen, leveres i tre modeller beregnet på gravemaskiner fra 25-40 tonn. De tre «mixerne» på henholdsvis 1,8 tonn, 2,3 tonn og 3,8 tonn har en arbeidsdybde på 1,8-5 m.

Sement og kalk

Skissen viser prinsippet med Power Mix: En beltegående blandestasjon og gravemaskinen med mixmasteren i stikkeenden.
Skissen viser prinsippet med Power Mix: En beltegående blandestasjon og gravemaskinen med mixmasteren i stikkeenden.

Med god fantasi ligner Power Mix'n utseendemessig på en hydraulisk slaghammer, men forskjellen er at i tuppen sitter to blandetromler hvor stabiliseringsmediet (sement/kalk/flygeaske) pumpes inn via slanger tilkoblet beholderen med bindingsmiddelet. En hydraulisk motor med krefter fra gravemaskinen, roterer tromlene med en hastighet på 100 o/min. Den vertikale og horisontale blandingsprosessen skjer ved bevegelse av graveaggregatet opp og ned og sideveis.

Power Mix'n kan benyttes til stabilisering av områder med torv, myr og sand- eller leireholdige masser. Systemet benyttes også ved stabilisering av forurensede masser for dermed å redusere/hindre utlekkingen av miljøfarlige stoffer. Da er fremgangsmåten gjerne at de forurensede massene graves opp, fraktes over i store containere hvor gravemaskinen og Allu Mix'n blander inn bindingsmiddelet - og massene fraktes deretter til godkjent deponi.

PM 500 (3,8 tonn) i arbeid på det bløte torvområdet; støvskyen er bindningsmiddelet kalk/sement.
PM 500 (3,8 tonn) i arbeid på det bløte torvområdet; støvskyen er bindningsmiddelet kalk/sement.

Hurtigtog over torva

I nærheten av Helsingfors pågår nå stabiliseringen av et bløtt torvområde på 400x100 m hvor et nytt jernbanespor for hurtigtog skal legges. Området skal tåle akseltrykk på 30 tonn. I steden for utskifting av massene er det, ifølge produsenten av utstyret, valgt en rimeligere løsning med stabilisering av det bløte området.

Ifølge produsenten er det første gang et komplet Power Mix-system benyttes, og i systemet inngår en beltegående blandestasjon (Pressure Feeder) med en beholder på 7m3. Den beltegående blandestasjonen veier tom ca. 6 tonn. Med to blandebeholdere (14 m 3) påmontert blir vekten ca. 11 tonn.

Fra beholderen føres bindemiddelet (kalk/sement) med luftrykk gjennom slanger over graveaggregatet og ned i blandetromlene på gravemaskinens Power Mix. På oppdraget i Finland er det den største Mix'n, PM 500 (3,8 tonn), med arbeidsdybde på 5 meter som benyttes. Blandeaggregatet er beregnet på gravemaskiner fra 29-40 tonn, og bæremaskinen i dette prosjektet er en Volvo EC290 på ca. 30 tonn.

På Volvo-maskinen på ca. 30 tonn benyttes den største Power Mix'n med maks. arbeidsdybde på ca. 5 meter.
På Volvo-maskinen på ca. 30 tonn benyttes den største Power Mix'n med maks. arbeidsdybde på ca. 5 meter.

Hele operasjonen styres av maskinføreren som også flytter den beltegående blandestasjonen ved hjelp av radiostyring. Et dataprogram kontrollerer og styrer tilføringen av bindemiddelet. På styrepanelet i førerhytta vises forbruket og når det er dags for etterfylling.

25 m lange betongnåler

 I henhold til stabilitetskravene for prosjektet, blandes torvmassene med 20% kalk/sement, mens halvparten av denne tilsetningsmengden normalt er tilstrekkelig på «vanlige» stabiliseringsoppdrag i torvområder.

Stabiliseringen ble påbegynt på tampen av fjoråret og skal være ferdig i løpet av sommeren. Da skal området stabiliseres ytterligere med spunting med opptil 25 meter lange betongnåler før et solid betongdekke legges på toppen.