Fem vil bygge Hundvågtunnelen

 Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør AS og Risa AS har laveste tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektleder i Ryfast, Gunnar Eiterjord, er fornøyd: 

- Vi er fornøyde med antallet tilbydere og prisnivået, sier han.

entreprenøren som bygger Eiganestunnelen

Hundvågtunnelen er en 5,5 km lang undersjøisk tunnel mellom Hundvåg og Gamlingen i Stavanger. En kilometer av tunnelen blir bygget av .

Disse entreprenørene/arbeidsfellesskapene leverte tilbud:
* AF Gruppen, 1.258.260.337,68 kroner 
* Marti Contractors, 1.222.929.042,05 kroner 
* Arbeidsfellesskapet Kruse Smith Entreprenør og Risa, 1.056.122.026,38 kroner 
* Arbeidsfellesskapet NCC Construction og Stangeland Maskin, 1.188.966.996,06 kroner 
* Arbeidsfellesskapet Acciona Infraestructuras og Obras Subteterraneas, 1.371.730 .627, 13 kroner

9 km tunnel

Entreprenøren som får jobben med å bygge Hundvågtunnelen skal blant annet bygge 4,5 km tunnel med to løp, til sammen 9 km. På Buøy blir det av- og påkjøring i retning Stavanger.

Det skal bli mye bedre fremkommelighet og miljø i Stavanger sentrum når Hundvågtunnelen står ferdig, fordi store mengder trafikk blir flyttet under bakken. Bydelen Hundvåg i Stavanger får en ny vei til byen, i tillegg til Bybrua. Sentrum av Stavanger blir avlastet, og slipper gjennomgangstrafikken mellom Hundvåg og E39.

Siste store tunnelkontrakt

Hundvågtunnelen er den siste store tunnelkontrakten i prosjektene Ryfast og Eiganestunnelen.