Felleskjøpet selger Yuchai gravemaskiner gjennom selskapet Orient Import som er 51% eid av Felleskjøpet Agri Sa og 49% eid av Orient Holding AS.
Felleskjøpet selger Yuchai gravemaskiner gjennom selskapet Orient Import som er 51% eid av Felleskjøpet Agri Sa og 49% eid av Orient Holding AS.

Felleskjøpet med omsetningsrekord

Felleskjøpet omsatte for 11,87 milliarder i 2013. Dette er konsernets høyeste omsetning noensinne, og en økning på 6,9 % fra 2012.

Publisert Sist oppdatert

Konsernresultatet for 2013 ble på 401 mill. kroner før skatt, mot 170 mill. kroner i 2012. Årsresultatet inkluderer netto positive engangseffekter tilsvarende 115 mill. kroner.

- En omsetningsøkning på 6,9 % bekrefter den positive utviklingen i selskapet. Vi har løftet oss på flere viktige områder, og kan vise til spesielt gode resultater innen kjernevirksomheten, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Konsernets egenkapitalandel er styrket. En økning på 3,5 prosentpoeng fra året før gir en egenkapitalandel på 32,5 % i 2013. Arbeidet med å frigjøre kapital har ført til en positiv utvikling på balansen. Omsetningen i morselskapet ble på 9,2 milliarder kroner i 2013. Dette er en økning på 9,2 % sammenlignet med 2012.

Styrket posisjon i landbruksmarkedet

Felleskjøpet opplevde i 2013 solid fremgang innen de fleste produktområder i landbruket. Selskapet satte rekord i salg av John Deere, og Norges største traktormerke endte med en markedsandel på 28 %. Kraftfôrsalget fortsatte sin positive utvikling, og passerte for første gang 900 000 tonn. Dette ga en samlet volumvekst på 23 000 tonn. Butikkvirksomheten hadde en vekst på 5,8 %.

- Økte markedsandeler innen kraftfôr og maskinsalg bidrar til å styrke selskapets konkurransekraft og befester vår posisjon som den sentrale aktøren i det norske landbruksmarkedet, sier Ulvan.

- Vi ser imidlertid fortsatt muligheter for forbedringer i vår drift, sier han videre.

Betydelig effektivisering

For ytterligere å styrke driften, iverksatte Felleskjøpet i 2012 et eget effektiviserings-program. Programmet har gitt betydelige gevinster, og målet om 75 mill. kroner i innsparinger i 2013 er nådd. Dette skal bidra til å styrke selskapets evne til å utnytte muligheter i markedet og jobbe enda mer kostnadseffektivt i samspill med kunder og leverandører i fremtiden.

- I 2013 har vi bidratt med en betydelig og økt bondenytte for våre medlemmer. Et synlig bevis på oppslutningen omkring dette er at omsetningen per årsverk i morselskapet har økt med 17 % i løpet av de siste tre årene, sier Ulvan.

År20132012
Omsetning11 870 037 00011 106 124 000
Driftsresultat625 916 000329 176 000
Resultat før skatt400 625 000169 502 000
Årsresultat273 037 000120 313 000
Egenkapitalandel32,5 %29,0 %
Egenkapitalavkastning14,1 %6,4 %