Ingen skal miste livet på våre anlegg, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.
Ingen skal miste livet på våre anlegg, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Ett år uten dødsulykker på anleggene

Statens vegvesen har vært spart for arbeidsulykker med dødelig utgang siden august i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Den siste ulykken skjedde 3. august i fjor da en dykker omkom på arbeid med Tverlandsbrua i Bodø.

- Vi har en nullvisjon. Ingen skal miste livet på våre anlegg, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

De tidligere årene har det vært tre til fem dødsulykker på Vegvesenets anlegg. Som kjent er bygg og anlegg en utsatt bransje med ca. en firedel av dødsulykkene i norsk arbeidsliv.

Mer målrettet arbeid

- Jeg er glad for at vi har unngått dødsulykker siste år, sier veidirektøren.

- Men nå er det viktig at vi fortsatt står på for å unngå slike ulykker fremover. Jeg håper og tror at hardt og målrettet arbeid vil gi resultater.

Det siste året har det heller ikke skjedd ulykker som har gitt skader med «varig mén», ifølge Statens vegvesen. De store statlige byggherrene og entreprenørbransjene har gått sammen om et charter for å redusere ulykker på anleggene. Etter mønster fra trafikksikkerhetsarbeidet står man sammen om en visjon om null drepte og hardt skadde på anleggsplassene.

Nye krav

I år er sikkerhetskravene økt:

- Vi har fra juni i år ytterligere skjerpet kravene til personlig verneutrustning, innført krav om id-kort fra første dag og stiller krav om et eget byggherrepersonell med ansvar for kontrakter der det skal sprenges har sprengningskurs, sier Gustavsen.

Statens vegvesen har tidligere innført en regel om at det ikke skal være mer enn to ledd med underentreprenør. Dette for å sikre oversikt og at det alle som arbeider med en anlegg er seriøse aktører med stor risikoforståelse.

Veidirektøren innkaller berørte parter til en diskusjon hver gang det skjer en fatal ulykke på Statens vegvesens anlegg. Han håper det blir få slike møter.