Kontraktsinngåelse: Fra venstre anbudssjef Gudmund Kvia og regionleder/prosjektleder Anne Margrethe Skretting i Risa AS inngår kontrakt med prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen.
Kontraktsinngåelse: Fra venstre anbudssjef Gudmund Kvia og regionleder/prosjektleder Anne Margrethe Skretting i Risa AS inngår kontrakt med prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen.

E39-prosjekt til Risa

  Risa AS har skrevet kontrakt med Statens vegvesen på  for parsellene Rosseland-Storenes og Klepland-Tangvall på E39.

Publisert Sist oppdatert

Det skjedde mandag 25. november ved Statens vegvesens regionkontor i Arendal.

Anbudssjef Gudmund Kvia og regionleder/prosjektleder Anne Margrethe Skretting i Risa AS var naturlig nok fornøyd med tilslaget på joben. Prosjektleder Jan Helge Egeland var Statens vegvesens representant ved inngåelsen av kontrakten.

Kontraktsbeløpet er på 105,5 mill. kroner. I alt var det fire firma som leverte tilbud på oppdraget. Risa var lavest, og fikk jobben.

To veibredder

Arbeidet består i utvidelse av veibredde på to strekninger; Rosseland-Storenes og Klepland-Tangvall. Utvidelsen blir størst mellom Klepland og Tangvall. Her blir det forbikjøringsfelt i begge retninger. Ny veibredde blir 16,5 meter.

Mellom Rosseland og Storenes blir det bare ett felt i hver retning. Her blir veien 12,5 meter bred. Til sammen 7 kulverter på de to strekningene må forlenges. Dessuten skal en kulvert som fører fylkesvei 114 under E39, erstattes med en ny kulvert som gir større fri høyde på fylkesveien.

Masseforflytting

51.000 m 3 skal sprenges for å gi plass til utvidelsen av de to strekningene. 46.000 m 3 jordmasser skal graves ut.

Frist for ferdigstillelse av anlegget er 30. november 2014 på delstrekningen Klepland-Tangvall. Rosseland-Storenes har frist 15. mai 2015.