NY: Caterpillar har produsert 75.000 scrapere. Her en fersk modell, 627K.
NY: Caterpillar har produsert 75.000 scrapere. Her en fersk modell, 627K.

Cat runder 75.000 scrapere

Caterpillar har produsert 75.000 scrapere. Dette er en spesiell maskin, men svært lite brukt i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Scrapere er utviklet for å ta opp stort volum masse og hurtig transportere dette bort uten omlasting. Maskinen fanger massen i egen dumperkasse, og ettersom den er hjuldrevet kan massen transporteres hurtig bort. Maskintypen er lite brukt i Norge, og knapt i det hele tatt på mange år. Norsk fjell og hard grunn er mye av forklaringen til det.

GAMMEL: Dette er en langt eldre modell, en Cat 666 som får dyttehjelp av en Cat D9 TTT-dozer.
GAMMEL: Dette er en langt eldre modell, en Cat 666 som får dyttehjelp av en Cat D9 TTT-dozer.

Men andre steder i verden benyttes maskinen, og i Nord-Amerika er salget økende etter finanskrisen i 2007-08. Nå er det altså produsert 75.000 scrapere ved fabrikken Decatur i Illinois, USA.

Scraperen var én av tre maskintyper Caterpillar lanserte like etter andre verdenskrig for hurtig å bygge boliger til er raskt økende antall immigranter til USA. De to andre maskintypene var dozere og veihøvler.