Slik kan en bru over Alstenfjorden se ut. Men prislappen kan bli 10 milliarder kroner, viser beregninger som er utført for Statens vegvesen.
Slik kan en bru over Alstenfjorden se ut. Men prislappen kan bli 10 milliarder kroner, viser beregninger som er utført for Statens vegvesen.

Bru til mange milliarder

Bru over Alstenfjorden vil koste mellom 4 og 10 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det viser utredninger en av Norges fremste bru-eksperter har gjort for Statens vegvesen.

Rapportene fra rådgiverselskapet Aas-Jakobsen viser at det vil koste 10 milliarder kroner å bygge flytebru fra Dønna via Skorpa/Lauvøya til Alstenøya. Brudelene i en forbindelse fra Herøy via Austbø til Alstahaug er kostnadsberegnet til 4 milliarder kroner. Utredningene baserer seg på kostnadstall fra nyere bru-prosjekter og konkrete beregninger av de ulike alternativene på Helgeland.

Utredningen er bestilt i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesvei 17 på Helgeland som Statens vegvesen utarbeider for Nordland fylkeskommune. Utredningen skal munne ut i forslag til fremtidige transportløsninger som gir kortere reisetid mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, samt bedre tilknytning for Herøy, Dønna og Vega.

Bru-alternativ

Bru over Vistenfjorden er beregnet å koste 1,6 milliarder, over Stokkafjorden 2,9 milliarder, Rødøya-Mindlandet 1 milliard, bru til Hamnøy 200 millioner, mens en bruløsning fra Mindland til Tjøtta er beregnet til 4,4 milliarder kroner.

Vurderinger

Han understreker at Statens vegvesen ikke har trukket noen konklusjoner, men skal bruke de neste månedene til å analysere de ulike alternativene nærmere. Etter planen skal Statens vegvesen legge fram sine anbefalinger for Nordland fylkeskommune før jul.

Tunnel-utredninger

Ettersom lengden på en slik tunnel vil bli mellom 13 og 17 kilometer, kreves ekstra sikkerhetstiltak.

STILLING LEDIG: