Bombesletta er på 320 dekar; det tilsvarer 45 fotballbaner. (Fotos: John Galten AS)
Bombesletta er på 320 dekar; det tilsvarer 45 fotballbaner. (Fotos: John Galten AS)

Bombesletta venter på flyslipp

Husker du saken om bombesletta i A&T nummer 9, 2009? Den er skrevet av Hans Fossum.

Publisert Sist oppdatert

PFA-sletta til Forsvarets Regionfelt Østlandet på Rena ble bygget for slipp av klasebomber, men under byggingen signerte Norge det internasjonale forbudet mot klasebomber.

98 land har nå sluttet seg til den internasjonale traktaten mot klaseammunisjon.

Sverre Øien (t.v.) Kai Karlsen og Joakim Berget tilbakela mange kilometer på massetransport.
Sverre Øien (t.v.) Kai Karlsen og Joakim Berget tilbakela mange kilometer på massetransport.

 

45 fotballbaner

John Galtens nye Cat 140M i gang med utlegging av masser.
John Galtens nye Cat 140M i gang med utlegging av masser.

Det var i februar 2007 John Galten AS på Rena begynte arbeidet med den store sletta som er på 320 dekar (45 fotballbaner).

350.000 m3 fjell er sprengt ut og 500.000 tonn stein er knust til forsterkningslag.
350.000 m3 fjell er sprengt ut og 500.000 tonn stein er knust til forsterkningslag.

I løpet av anleggsperioden som ble avsluttet på sensommeren, er det sprengt ut 325.000 m 3 fjell, knust ca. 500.000 tonn forsterkningslag (0-120/0-16) og flyttet 500.000 m 3 morene/myr. Galten har på det meste hatt 10-12 medarbeidere i sving på den store sletta som ligger 850 moh. Fire Volvo-dumpere har gått i skytteltrafikk med transport/utlegg av masser. Gunnar Holth Grusforretning AS på Kongsvinger har hatt hånd om boring, sprengning og knusing.

Vakkert; en Volvo EC460C i soloppgang.
Vakkert; en Volvo EC460C i soloppgang.

Flytrafikk

Snøstormen har pakket inn en Volvo L150 hjullaster.
Snøstormen har pakket inn en Volvo L150 hjullaster.

Det er ventet at det blir atskillig flytrafikk over Bombesletta. Med klasebombeforbudet på plass tenker Forsvaret, ifølge informerte kilder, nå å benytte sletta til øvningsslipp av utstyr fra fly.