Bilfinger/Stangeland lavest på Eiganestunnelen

Arbeidsfellesskapet Bilfinger Construction/Stangeland Maskin AS hadde det laveste tilbudet på 2,02 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Vi konstaterer at vi fikk to tilbydere på denne kontrakten. Det er litt færre enn vi ideelt ønsket oss. Prisene ligger også i overkant av det vi hadde ventet oss. Dette speiler nok at dette er den mest krevende kontrakten i prosjektet, sier prosjektleiar Gunnar Eiterjord.

Den andre entreprenøren som har levert tilbud er Skanska Norge AS, med 2,15 milliarder kroner.

Tunnel under Stavanger

Nå skal tilbudene kontrollregnes, før det blir bestemt hvem som får kontrakten. Entreprenøren som får jobben skal blant annet bygge 3,7 km tunnel med to løp under Stavanger. Eiganestunnelen går frå Schancheholen/Våland kolonihage til Tasta. Prosjektet består av fem kilometer ny firefeltsvei, der 3,7 km er Eiganestunnelen.

Anlegget blir bygget for å bedre avviklingen av trafikken på E39, for å redusere antall ulykker, avlaste dagens lokalveier og bedre miljøet. Selskapet som får kontrakten har en omfattende jobb foran seg. I tillegg til byggingen av Eiganestunnelen, får entreprenøren blant annet også oppgaven med å bygge nærmere en kilometer av Hundvågtunnelen, bygging av et omfattende system av av- og på-rampar og en kilometer ny vei mellom Schancheholen og rundkjøringen i Madlaveien. I tillegg kommer fire nye rundkjøringer, en 160 meter lang miljøkulvert og en kilometer av Sykkelstamveien.

Byggestart neste år

Statens vegvesen regner med byggestart i februar 2014. Store mengder masse skal hentes ut og fraktes vekk. I tunnelen er det snakk om rundt 800.000 m³. På anleggene i dagen er det rundt 200.000 m³ med fjell. Det meste av steinen skal brukes til utfylling i Jåttåvågen, der det skal bygges boliger og folkebad.

Sikringen i Eiganestunnelen er svært omfattende, med injeksjon, bolter, sprøytebetong og betongelement. Eiganestunnelen skal stå klar til åpning i 2019.