Betyr dekkmerkingen trygghet?

Er du en av de mange som tror at om dekket er M+S-merket så har du godt feste på våre vinterveier? Kanskje på tide å revurdere?

Publisert Sist oppdatert

30. august sendte samferdselsminister Marit Arnstads departement ut en pressemelding om krav til vinterdekk og mønsterdybde for kjøretøy over 3500 kg fra vinteren 2013. Dette reglementet er nå endret i forskrift for bruk av kjøretøy § 1-4.

Hva betyr dette i praksis? At alle kjøretøy over 3500 kg som ferdes på norske veier må ha dekk med 5 mm mønster, og dette er jo bra, men det at dekket er merket med M+S (som står for gjørme og snø) betyr i praksis ingenting. Det er nemlig opp til produsenten selv å bestemme om dekket skal M+S merkes. Det finnes ingen formelle krav til slik merking fra EU, som er den regulerende myndigheten Norge her forholder seg til.

EU-reglementet

I dagens EU reglement 117.02 står det følgende:

* § 4.2.6 Inskripsjonen M+S eller M.S. eller M&S dersom et dekk er designet for å sikre, i gjørme og ny eller smeltende snø, en ytelse bedre enn et vanlig dekk.

*§ 4.2.7 «Alpin» symbolet («3-toppet fjell med snøkrystall (3PMSF)» se Annex 7 Apendix 1) for alle kategorier dersom dekket er klassifisert i kategori for bruk i «snø».

Kommer det endringer?

Organisasjonen til de europeiske dekkprodusenter (ETRTO) har foreslått å spesifisere dette bedre, ettersom betegnelsene brukt i dokumentene GRRF-71-13 og 14 ikke stemmer overens med UN regulativ 30, 54 og 117. Her er dekkmerkingen av vinterdekk i et av tilfellene kun M+S og i det andre M+S og 3MPSF i kombinasjon. Videre står det i arbeidsrapporten at i ECE 117-02 er M+S kategorisert som et normalt dekk, og i ECE 30 er det samme dekket kategorisert som et snødekk. Konsekvensen av dette er at i henhold til regulativet for våt vei, skal det ene av disse oppfylle kravene til bremsing på vått føre med en index på 1.1, mens det andre regulativet har en testindex for vått føre med 0,9 eller 1,0. Ingen av disse regulativene har p.t. krav til egenskaper på snø for å kunne benytte M+S merking.

I forslaget til endringer i EU-reglement 117.02 står det følgende:

*§ 2.50 «Snødekk» betyr et dekk hvor mønster og struktur er designet for å forbedre trekkraften i gjørme, ny snø eller smeltende snø og har bedre egenskaper enn et ordinært (landeveis) dekk. Mønsteret til et snødekk består generelt sett av spor og/eller solide blokkelementer med bredere avstand en på et ordinært (landeveis) dekk. Disse dekkene er merket på minst en sidevegg med bokstavene «M» og «S» (f.eks. MS, M/S, M&S, M + S, etc.)

*§ 2.51 «Snødekk for bruk under ekstreme forhold» kjennetegnes av et «tretoppet fjell med en snøkrystall» symbol på sideveggen ved siden av M+S merket. Til sammen indikerer disse merkene snøgrep- egenskaper som er relative til ASTM E1 136-10 standard referansedekk (SRTT)

I det samme skrivet kommer det klart frem at M+S merkingen ikke skal oppfylle noen spesifikke teststandarder.

ETRMA

Den europeiske dekkorganisasjonen starter sin beskrivelse av et vinterdekk med at definisjonen av et vinterdekk varierer i de nasjonale EU-lovene. Harmonisering av definisjonene, som et første skritt og kravene som et andre skritt, vil være høyst ønskelig for å kunne forbedre trafikksikkerheten i EU.

Videre står det i beskrivelsen av et vinterdekk følgende:

*Dekk merket M+S har et mønster og materialer som er designet slik at kjøreegenskapene i gjørme og på snø er bedre enn med normale standarddekk. Dette er en produsents erklæring.

Fra november 2012 er også 3MPSF-symbolet implementert i UNECE 117 regelverket, men M+S vil også være en lovlig merking, uten å være linket opp mot en lov om minimumsegenskaper for vinterforhold.

Hva gjør produsentene?

De aller fleste dekkprodusentene har egne vinterdekk-serier, som er egnet for kjøring her i nordområdene. Samtidig finnes det en rekke M+S-merkede dekk som helt klart ikke er egnet for ferdsel på våre vinterveier.

Under en presentasjon av Goodyears nye lastebildekkserier, fortalte Goodyear at kundeundersøkelser foretatt før utviklingen av deres nye dekkserie viste at et «helårsdekk» som tilfredsstilte kravene i de ulike markedene, var å foretrekke. Resultatet er at de nye drivakseldekkene i KMAX- og Fuelmax-seriene (se egen sak i denne utgaven) er å finne på listen over 3MPSF dekk. Dette gjør disse drivakseldekkene lovlige for helårsbruk i alle de europeiske landene. Selv spesifiserer Goodyear at de har vinterdekkserien UltraGrip som har vinteregenskaper som passer bedre for våre forhold.

Continental har M+S-merking på alle sine drivakseldekk, og Bridgestone har flere vinterdekkserier, både spesielt for nordiske forhold og for det europeiske markedet.