Overgangen til Euro 6 fra nyttår har resultert i økende bestillinger på rimeligere Euro 5-biler hos MAN.
Overgangen til Euro 6 fra nyttår har resultert i økende bestillinger på rimeligere Euro 5-biler hos MAN.

Bedre for MAN - foreløpig

MAN Group meddeler at tredje kvartal i år har vært bedre enn første halvår. Det er noe usikkert om det vil vare.

Publisert Sist oppdatert

Det er spesielt på nyttekjøretøysektoren MAN opplevde vekst tredje kvartal. Dette var ventet og har sammenheng med at mange kunder nå vil bestille Euro 5-biler før Euro 6 innføres fra årsskiftet. Euro 6-teknologien vil som kjent medføre dyrere kjøretøy. Ordreinngangen tredje kvartal viser en oppgang på hele 22% for MAN Group sett under ett. Nyttekjøretøysektoren står for praktisk talt hele oppgangen og kan isolert vise til en økning på hele 50%. Det store spørsmålet er hvordan dette vil innvirke på salget av Euro 6-biler neste år.

MAN Group peker i sin kvartalsrapport på at de økonomiske forholdene fortsatt er krevende. Tilbakegangen i eurosonen ser nå ut til å ha stanset opp, men det går sent med å friskmelde den globale økonomien. Gruppen forventer at omsetningen for inneværende år vil bli som i 2012, men at fortjenesten kan bli lavere.