Anleggssjef Follo

Publisert Sist oppdatert
Franzefoss Pukk AS Franzefoss Pukk AS er et heleid datterselskap av Franzefoss AS. Vi er en av landets ledende bergverksbedrifter og vårt mål er å bli oppfattet av våre kunder som samfunnets beste valg. Våre hovedaktiviteter er produksjon av pukk- og grusmaterialer til bygg og asfalt- og betongproduksjon samt mottak og gjenvinning av tunge byggematerialer. Franzefoss Pukk AS omsatte i 2011 for ca. 450 mill. kroner, og vi er 96 ansatte. Follo består av anleggene Vinterbro og Nesodden og sysselsetter 14 personer. Virksomheten er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. Som Anleggssjef har man det overordnete ansvaret for optimal utnyttelse av anleggets ressurser, samt for alle resultater knyttet til anleggets service-, produksjons-, miljø- og vernestandarder. Stillingen rapporterer til Regionsleder Østlandet, og deltar i Regionens utvidete ledergruppe, samt Anleggsgruppe.  Eksempler på ansvarsområder av særlig relevans - Sikre optimal utnyttelse av anleggets ressurser og maksimering av anleggets økonomiske resultat - Ansvarlig for at anlegget leverer avtalte produkter med hensyn til kvantum, servicegrad og omforent kvalitet - Ansvarlig for ordremottak, kundebetjening, den daglige produksjon, vedlikehold, innkjøp og totalkvalitet/ kvalitetssikring - Ansvarlig for at bedriftens produksjon skjer iht. offentlige krav og tillatelser, gitte reguleringsbestemmelser og pålegg - Anleggets personalleder med ansvar for utvikling og rekruttering av medarbeiderne - Utøvelse av lederskap basert på prinsippene om totalkvalitet og medarbeiderskap - Kontinuerlig identifisere og gjennomføre tiltak for forbedringsmuligheter innen kunde- tilfredsstillelse, samarbeid, arbeidsfordeling og effektive rutiner - Påse at reglement, overenskomster, lover og forskrifter følges  Etterspurt kompetanse - Bør ha minimum "noen" års ledererfaring fra tilsvarende eller sammenlignbar bransje -Bør være teknisk anlagt, og ha interesse for og innsikt i hvordan teknisk utstyr fungerer - Kjennskap til prosessindustri og produksjonslinjer er en fordel - Fordel med god tall- og økonomiforståelse - En ledelsesstil som evner å ivareta både nødvendig sikkerhet og kvalitetskrav ved anlegget, kombinert med evne til involvering og nytenkning - God formuleringsevne norsk skriftlig og muntlig, samt engelsk muntlig -Ingen minimumskrav til utdannelse, men vi tror det vil være en fordel med noen års høyere utdanning. Tekniske fag, økonomiske eller Ingeniør som noen eksempler. Ny Anleggssjef må forvente å begynne på Bergteknisk utdannelse våren 2013 (hvis vedkommende ikke har kurset allerede)  Personlige egenskaper Vår nye Anleggssjef er omgjengelig og relasjonsbyggende, med gode samarbeidsegenskaper. Du er trygg på deg selv og ledelsesstil, men også ydmyk nok til både å involvere og oppmuntre til medbestemmelse og frihet under ansvar. Kombinasjonen av faglig dyktig, ærlig og dedikert til jobben, sammen med beslutningsdyktighet og gjennomføringsevne tror vi er suksesskriterier for rollen.  Vi tilbyr -Økonomisk solid firma, med langsiktig tankegang - Uformelt, kollegialt og sosialt - godt samhold - Variert og allsidig stilling med stor grad av frihet til å fylle egen rolle - Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner - Konkurransedyktige vilkår - Utfordrende stilling, med store muligheter til å bidra til god og lønnsom drift  Arbeidssted: Vinterbro Pukkverk Har du spørsmål, eller ønsker ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med Hartmark Executive Search ved Researcher Anne Cathrine Ringnes på  930 85 543  / mail:  [email protected], alternativt Rådgiver Frode Bjørnæs på 958 24 529/ mail  [email protected] Søknadsfrist 12.9.2012 Mer om stillingen - klikk her
STILLING LEDIG: