Disse lyktestolpene ble satt opp i høst langs E16 over Filefjell. Lysene er et testprosjekt, for å finne ut om permanente «brøytelys» kan være aktuelt på strekningen Smedalsosen - Filefjellstunnelen.
Disse lyktestolpene ble satt opp i høst langs E16 over Filefjell. Lysene er et testprosjekt, for å finne ut om permanente «brøytelys» kan være aktuelt på strekningen Smedalsosen - Filefjellstunnelen.

Tester brøytelys på Filefjell

En testrigg med brøytelys er satt opp på E16 Filefjell i høst. Vegvesenet ønsker å finne ut om faste brøytelys mellom Smedalsosen og den nye Filefjellstunnelen kan gjøre det lettere å holde veien åpen vinterstid.

Publisert Sist oppdatert
Den nye veien over Filefjell skal bygges slik at det blir mest mulig fri trafikkavvikling over fjellet, også vinterstid.
Det vurderes bruk av «brøytelys»/gatelys, og Vegvesenet har derfor fått montert en testrigg for utprøving av ulike typer lys på fjellet.
 
- Nå i vinter kjører vi test av ulike armaturer for å se hvilken effekt de ulike lystypene/armaturene har, og hva type lys som fungerer best i dårlig vær. Testen skal etter planen gi oss svar på om det er aktuelt å etablere brøytelys langs E16 fra Smedalsosen til den nye Filefjellstunnelen, og hva slags type lys som fungerer best i dårlig vær. Det er planlagt at brøytelysene bare skal brukes ved dårlig vær og dårlig sikt. De skal være avslått mellom disse periodene, sier Per Ove Fossheim i Statens vegvesen.
 
På testriggen er det montert tre ulike typer lysarmatur. To av armaturene er vanlige gatelys som lyser ned mot veibanene. Det prøves ut gult og hvitt lys. I tillegg prøves en type lysarmatur som lyser horisontalt begge veier ut. I løpet av 2014 vil Vegvesenet se på resultatene av testingen og finne ut hva slags løsning som er best egnet over Filefjell.