I Norge var veksten sterkest i anleggsmarkedet, mens den i Sverige var størst innen bolig- og yrkesbygg for Veidekke.
I Norge var veksten sterkest i anleggsmarkedet, mens den i Sverige var størst innen bolig- og yrkesbygg for Veidekke.

Anlegg best i Norge - bolig best i Sverige

«Den gode utviklingen fortsetter i Veidekke. I årets første kvartal var omsetningen 5,2 milliarder kroner, noe som er 30 % høyere enn året før», opplyses det i en pressemelding fra Veidekke ASA.

Publisert Sist oppdatert

Videre ble resultatet før skatt 4 mill. kroner, mot et underskudd på 63 mill. kroner i samme periode i fjor.

- Første kvartal er et utgiftskvartal for Veidekke. Vi ser likevel en tydelig bedring i forhold til fjoråret. De fleste enhetene har hatt en god utvikling i årets første tre måneder, og resultatet bekrefter at tiltakene har gitt effekt og at vi leverer «godt håndverk» i hele konsernet, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Veidekkes omsetning i første kvartal ble 5228 mill. kroner (4049 samme periode i 2013). Det gir en resultatmargin på 0,1% (-1,6% samme periode i 2013).Samlet ordrereserve er nå på 18,1 milliarder kroner (16,8 samme periode i 2013).

-De skandinaviske markedene er i fremgang, og vi gleder oss spesielt over at det svenske markedet er tilbake. Resultatfremgangen relateres først og fremst til høyere aktivitet og prosjektmarginer i entreprenørvirksomhetene, men også til bidrag fra prosjektsalg og høy aktivitet i den svenske eiendomsvirksomheten, sier Giske.

Entreprenørvirksomheten viser, ifølge Veidekke, vekst og marginforbedringer både i Norge, Sverige og Danmark i første kvartal. Omsetningen øker med over 20%, og resultatet er nesten fordoblet sammenlignet med fjoråret. I Norge var veksten sterkest i anleggsmarkedet, mens den i Sverige var størst innen bolig- og yrkesbygg. Ordrereserven er noe redusert i Norge grunnet boligmarkedet, mens den har økt kraftig i Sverige og Danmark.

Omsetning for entreprenørvirksomheten var 4318 mill. kroner (3590 samme periode i 2013) og resultat før skatt 87 mill. kroner (46 samme periode i 2013).

Veidekkes Eiendomsvirksomhet hadde omsetningsøkning og resultatforbedring i Sverige, mens et avventende boligmarked har gitt nedgang i Norge. Deler av både omsetningen og resultatet i Sverige kan tilskrives prosjektsalg.

Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1179 boliger i produksjon, mot 1381 året før. 130 boliger ble solgt, mot 212 året før, inklusive felleseide prosjekter. Salgsgraden for prosjekter under oppføring var 75% (77 samme periode i 2013), med økende antall interessenter og salg mot slutten av kvartalet.

Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 750 mill. kroner (406 samme periode i 2013) og resultatet før skatt 77 mill. kroner (45 samme periode i 2013).

Veidekke hevder de hadde god uttelling på de statlige asfaltkontraktene, og har også en god del asfaltering på større infrastrukturprosjekter som nå gjennomføres i Norge. Selskapet har også fått flere nye femårskontrakter for drift og vedlikehold.

Industrivirksomheten hadde en omsetning på 403 mill. kroner (288 samme periode i 2013) og et negativt resultat før skatt på 141 mill. kroner (-140 samme periode i 2013).

- Ordrereserven er rekordhøy før sesongen starter, og med tidlig sesongstart er utsiktene gode for asfaltvirksomheten, sier Giske.

Veidekke mistet en av sine medarbeidere i en tragisk dødsulykke i arbeidet med et garasjeanlegg i fjell på Sotra i slutten av april, og selskapet vil rutinemessig granske ulykken sammen med politi og arbeidstilsyn.

Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter og har høyeste prioritet, og H-verdien for konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) falt til 6,3 i første kvartal (6,9 samme periode 2013). Sykefraværet for de ansatte i Norge var 4,7 % (4,8), i Sverige 4,4 % (3,6) og i Danmark 1,1 % (1,7). Alle tall er 12 måneders rullerende pr. første kvartal.