Statens vegvesen har inngått kontrakt med Åge Haverstad AS om bygging av ny fv. 33 mellom Langsletta og Totenvika. Åge Haverstad AS er på bilde representert med anleggsleder Erling Myhre (til venstre) og prosjektleder Jon Korstad, mens Statens vegvesen er representert med prosjektleder Anne Brit Moen og byggeleder Andreas Rønningen.
Statens vegvesen har inngått kontrakt med Åge Haverstad AS om bygging av ny fv. 33 mellom Langsletta og Totenvika. Åge Haverstad AS er på bilde representert med anleggsleder Erling Myhre (til venstre) og prosjektleder Jon Korstad, mens Statens vegvesen er representert med prosjektleder Anne Brit Moen og byggeleder Andreas Rønningen.

Åge Haverstad AS med tresifret millionkontrakt

Statens vegvesen har undertegnet kontrakt med Åge Haverstad AS om bygging av fylkesvei 33 mellom Langsletta og Totenvika.

Publisert Sist oppdatert

Entreprenørbedriften hadde det laveste pristilbudet på bygging av ny vei på strekningen. Tilbudet var på 165.935.733,14 kroner. Kontrakten ble underskrevet onsdag 15. oktober.

Byggearbeidene skal starte opp i løpet av november 2014. På oppdrag for Statens vegvesen skal Åge Haverstad AS bygge:

- 7,2 kilometer vei mellom Langsletta og Totenvika kirke. Mens eksisterende vei har en bredde på mellom 5,5 og 6 meter, får den nye veien en bredde på 8,5 meter.
- 5,5 kilometer gang- og sykkelvei mellom Fjellhaug og Totenvika
- Nytt kommunalt vann- og avløpsanlegg mellom Fjellhaug og Totenvika kirke.
- Ny kontrollplass.

Åge Haverstad AS og Statens vegvesen skal nå gjennom en samhandlingsfase. Det er ventet at selve utbyggingen vil starte i løpet av den kommende måneden.

Formålet med utbyggingen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveien.