Tunneldrivingen i Vågstrandstunnelen startet 8. februar i år. Etter at tunneldrivingen avsluttes blir det satt i gang arbeid med drenering og kjørebane samt montering av  vann- og frostsikring. Ut på våren blir det støpt gjennomgående rekkverk, tekniske bygg og portaler i betong. Deretter skal de elektrotekniske installasjonene på plass. Dette omfatter blant annet lys, ventilasjonsanlegg, radio og sikkerhetsutrustning. Elektroarbeidene lyses ut som egen entreprise i desember, og dette arbeidet utføres i hovedsak fra sommeren av.

Tunnelen skal etter planen åpnes i desember neste år.

- Det blir arbeidet døgnet rundt i tunnelen, og selv om det neste halvåret blir krevende for entreprenøren har jeg tro på at vi skal få trafikkåpning før jul i 2014, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth.